HP800 SPORT

(HP Sport)

HP800 Sport är vår tvåkomponent 100 % vattenbaserade polyuretanlack av högsta kvalitet för sportgolv som utsätts för mycket hög belastning.

HP800 Sport gulnar inte, är extremt slitstarkt och nötningståligt och härdar väldigt snabbt – golvet kommer vara färdigt att använda efter en dag.

HP800 Sport måste blandas med Hardener 1.0 före användning.​

För professionellt bruk.

Varför HP800 Sport:

  • Är FIBA-godkänd för användning på sportgolv där basket spelas på tävlingsnivå 1 och 2.
  • ​Uppfyller kraven för friktion i förhållande till den europeiska sportnormen EN14904.
  • Âr inomhusklimatmärkt och har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i produkten som negativt kan påverka luftkvaliteten i rummet.

Välj glansvärde för att se paketstorlek.

Gloss:

Gloss:

Klicka och beräkna hur mycket du behöver

Behöver du mer information?

Certifikat och godkännanden

Ladda ner

SÄKERHETSDATABLAD - HP800 SPORT

SÄKERHETSDATABLAD - HARDENER 1.0

Underhåll

FIBA Floor coatings certificate

Tekniska dokument

F 8.2
HP800 Sport
Produktinformation

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf