VI STÖDJER PROJEKT SOM SÄTTER MÄNNISKOR OCH VÅR PLANET FRÄMST

Långt liv, flera användningar

Vi talar ofta om våra trägolvs utomordentligt långa livslängd på över 60 år, vilket ger mycket låga kostnader på lång sikt. Men det finns flera fördelar med hållbara golv. Junckers-golvens långa livslängd ger mindre avfallshantering, lägre energiförbrukning, och dessutom minskade krav på naturresurser än om golven byts ut. 

Massivt trä kan återanvändas och återvinnas, antingen som golv eller som byggmaterial. Det är vanligt att Junckers sportgolv bryts upp och återanvänds till nya golv efter sin långa livslängd. Träet slipas och behandlas till så gott som nytt skick. Vi uppmuntrar återanvändning av våra golv genom att donera återvunna golv och biprodukter från vår tillverkning till välgörande ändamål. Se nedan några av de projekt vi är stolta över att ha varit involverade i.

Gadehave-skolan

Återanvänt trä från Junckers för nyskapande av skolans utomhusområde

Fugletårnet

Biprodukter från Junckers golvtillverkning används som en dekorativ fasad på ett lokalt fågelskådningstorn

ETT HÅLLBART MINDSET

En kvalitetslösning baserad på hållbart skogsbruk och certifierat virke. Att välja golv från Junckers är ett hållbart val. Gör som vi - börja använda av en av planetens mest värdefulla resurser: trä.

I STOLT SAMARBETE MED

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf