declaration of performance

CE-MÄRKNING

Junckers golv är CE-märkta, vilket är en garanti för att EU:s lagar om säkerhet, hälsa och miljö efterföljs. Grunden till en CE-märkning ligger alltid i en prestandadeklaration som visar exakt hur specifika lagkrav efterföljs. Det gäller t.ex. brandskydd, avgasbildning, tryckhållfasthet, friktion m.m.

CERTIFIKAT OCH BYGGPROJEKT

Junckers har alltid har varit före sin tid ur miljösynpunkt, men det räcker inte att ha rätt företagspolicyer och praxis på plats. Vi inser behovet av att tillhandahålla en oberoende granskning för våra kunder och produktutvecklare. Vi har oberoende certifiering från ett antal internationella organ, bland annat FSC®, PEFC och ISO 14001. Vi utför dessutom oberoende produkttestning för VOC:er (volatile organic compounds) och våra produkters inverkan på inomhusmiljön enligt CDPH-standarder (california department of public health) och dansk inomhusmiljömärkning och våra golv har fullständiga EPD:er (Environmental Product Declarations). Dessa certifikat är viktiga verktyg för konstruktion av byggnader enligt de höga miljökrav som krävs enligt organen BREEAM, LEED, WELL och DGNB.

I STOLT SAMARBETE MED

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf