MASSIVT TRÄ: ETT FÖRDELAKTIGT BYGGNADSMATERIAL

Massivt trä är precis som det låter, trä och inget annat - från början till slut

Varje golvbräda från Junckers är tillverkad av starkt och hållbart, massivt lövträ, utan några lager av sämre kvalitet. Inget lim eller kemiska ämnen används som kan påverka luftkvaliteten i ett rum, inte heller några material som härrör från fossila bränslen.

Alla våra golv tillverkas i vår egen fabrik utanför Köpenhamn. Vi använder hela trädet. De delar som inte används till våra golv säljs till kraftstationen på platsen som gör biomassa av restvirket för att driva vår fabrik och det lokala elnätet. Vi använder stora träsektioner till våra trägolv , vilket innebär mindre spill, energiförbrukning och användning av lim. Det ger dessutom full återvinningsförmåga eftersom virket inte är förorenat. Vi ökar inte den totala mängden kol eftersom vi inte förbrukar energi och material från fossila källor.

Till skillnad från betong och stål är trä klimatvänligt. Trä kommer från en förnybar och hållbar källa. Ett enda fullvuxet träd absorberar hela 54 kg koldioxid per år. Detta innebär att på ett år kan en hektar skog absorbera dubbelt så mycket koldioxid som en genomsnittlig bil producerar på ett år. Denna minskning av kol i atmosfären innebär en betydlig minskad risk för klimatförändringar.

Träd absorberar och lagrar kol från atmosfären. När träden blir äldre mattas denna förmåga av. När trädet slutligen dör och bryts ned släpps den lagrade koldioxiden ut i atmosfären igen. Därför räcker det inte att bara plantera träd för att lagra kol. Vi måste både plantera OCH avverka träd. Ett avverkat träd kommer inte längre absorbera kol från atmosfären men kommer att fortsätta lagra redan absorberat kol.

DET GRÖNASTE ALTERNATIVET

Cement och stål släpper ut en stor mängd koldioxid under tillverkningen. Men växande träd binder koldioxid istället för att släppa ut det. Detta diagram visar tydligt varför trä är så bra som byggmaterial jämfört med andra byggmaterial.

Källa: https://www.trae.dk/artikel/ny-folder-trae-er-genialt/#4

 

JUNCKERS ANVÄNDER ENBART LÖVTRÄ AV HÖG KVALITET

Junckers golv tillverkas utan kemikalier, utan lager av trä av sämre kvalitet eller material som härrör från fossila bränslen. Detta betyder att Junckers golv är mer hållbara, kolneutrala och mer miljövänliga än andra golvtyper

 

HÅLLBAR DESIGN

Kvalitet som håller i flera generationer - en tidlös design och enastående livslängd

 

NOLL TRÄAVFALL

Vi använder hela trädet. Träavfall förvandlas till biomassa för att driva vår fabrik och det lokala elnätet

MILJÖMERITER

EPD:er (environmental product declaration), BRE Green Guide A+ betygsatt och ackreditering under Passivhaus, LEED and BREEAM

MILJÖVÄNLIGA GOLV

100 % massivt lövträ som är återvinningsbart, återanvändningsbart och biologiskt nedbrytbart

VÄLBEFINNANDE

Våra golv och trävårdsprodukter har den danska märkningen för inomhusklimat

 

ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Junckers är CoC-certifierade via FSC® and PEFC

Under en presentation om hållbarheten hos massiva trägolv förklarar Richard Aylen, teknisk chef i Storbritannien, varför Junckers golv har så lång livslängd.
Klicka här för att se hela presentationen

LIFSCYKEL

Junckers golv har en enormt lång livslängd, ofta längre än 60 år. Detta innebär att kostnaden på lång sikt för Junckers-golv är mycket låg. Ett Junckersgolv av massivt trä kommer att behålla sin styrka och höga kvalitet under hela sin livslängd, även om det renoveras flera gånger.

Förutom de uppenbara ekonomiska fördelarna är hållbara golv med lång livscykel även till förmån för miljön. Ju längre ett trägolv används, desto längre kommer det att binda det inbyggda kolet. Det kommer inte att användas till deponi och sparar den kolgenererande energi som skulle ha behövts för att tillverka och transportera utbytesgolv.

Orsaken att Junckers golv har så lång livslängd är att de kan slipas upp till tio gånger utan att varken kvalitet eller prestanda går förlorade. Varje gång golvet slipas och lackeras får det ett nytt liv och förlängd livslängd.

MÅNGSIDIGHET

Massiva golv av lövträ är starka, hållbara och mångsidiga. Juncker använder samma hårda träslag för golv på flygplatser och köpcentrum som för dansstudior och enorma sportarenor. Lövträ har en hård och tålig yta som är lätt att reparera.

Ibland stöter vi på kunder som är oroliga för att skada sina golv om de utsätter dem för någon ny ansträngning. Till exempel kan en idrottshall användas för öppetdagar eller tentor utan att golvet skadas av stolar och bord. Ett annat exempel är församlingslokaler där förvaltare ofta vill få ut så mycket som möjligt av sina golv. Med rätt skötsel och underhåll kan ett massivt trägolv hålla i årtionden.

Med tiden kommer golvet att visa tecken på slitage, men massiva trägolv är nästan oförstörbara och kan renoveras många gånger om. På medellång sikt kommer golvytan att skyddas av flera lagerfernissa som döljer spår av många års slitage och gångtrafik.

Därför ska du inte vara rädd för att verkligen låta ditt golv komma till användning. Det kommer att tåla en oöm behandling och när såren börjar märkas kan det renoveras - om och om igen.

FUKT

Junckers massiva trägolv kan inte delamineras och är avsedda för normal luftfuktighet i bostäder i din region, något som våra tekniska representanter kan informera mer om. Vissa konstruerade trägolv kan delaminera eller spricka på grund av ändrad luftfuktighet.

Vissa tillverkare av konstruerade trägolv avråder från över 20 % luftfuktighet för sina golv jämfört med 30 % för Junckers golv. Det betyder att ett Junckers-golv är mer hållbara än golv som är mer fuktkänsliga.

Våra golv tillverkas enligt mycket strikta kvalitetskontroller för att säkerställa en låg och konstant fukthalt. För våra golv av bok använder vi vår specialutvecklade presstorkningsprocess som ger:

  • Förbättrad dimensionsstabilitet - minskad säsongsmässig expansion och krympning
  • Förbättrad hårdhet - presstorkning "komprimerar" virket permanent
  • Förbättrad strukturell styrka - helt enkelt ett starkare golv som tål högre belastning
  • Förbättrad färgenhetlighet

Vår garanti för att undergolvsvärme kan användas med våra golv är ett bevis på deras höga hållbarhet.

LÄTT ATT ÅTERVINNA

Junckers golv är tillverkade av äkta lövträ vilket gör dem lätta att återvinna. Du kan återanvända brädor från massiva trägolv på många olika sätt. Om golvbrädorna fortfarande är i gott skick kan de återanvändas som golv eller som byggmaterial för andra ändamål, såsom väggbeklädnad, skåpdörrar, bordsskivor m.m. Om golvet har nått slutet av sin långa livslängd är brädorna biologiskt nedbrytbara, vilket innebär att de sönderfaller naturligt utan att skada miljön.

TRÄ ÄR NATURENS VERKLIGA GENIDRAG

Trä absorberar och binder kol från atmosfären, det är lätt att återvinna och kan användas inom en mängd olika områden. Lär dig mer om trä.

Några ord om trä

ETT HÅLLBART MINDSET

En kvalitetslösning baserad på hållbart skogsbruk och certifierat virke. Att välja golv från Junckers är ett hållbart val. Gör som vi - börja använda av en av planetens mest värdefulla resurser: trä.

I STOLT SAMARBETE MED

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf