INOMHUSKLIMAT

INOMHUSKLIMAT

 

Alla trägolv och utvalda trävårdsprodukter från Junkers har inomhusklimatmärkning. En produkt som är inomhusklimatmärkt har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i golvet eller i produkterna som kan påverka luftkvaliteten i rummet negativt.

Dessutom uppfyller Junckers trävårdsprodukter villkoren under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Detta är en EU-lag som innehåller en enhetlig regeluppsättning och gemensam registrering av förbrukade ämnen. Syftet med REACH är att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö.

CERTIFIERAT TRÄ – PEFC™ OCH FSC®

 

Cirka 2/3 av företagets råvaruinköp kommer från certifierade skogar i Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. Skogarna är certifierade av de internationellt erkända certifieringsorganen FSC® och PEFC™. Junckers arbetar medvetet och aktivt med att öka andelen certifierade träråvaror.

Återstående träråvaror kommer från icke-certifierade skogar i samma länder, där nationell lagstiftning i sig säkerställer lagligt och förnuftigt skogsbruk.

Sedan 2006 har Junckers varit certifierat enligt CoC (Chain of Custody) och vi kan därför sälja produkter som är certifierade enligt PEFC™. Sedan 2010 är vi även certifierade enligt FSC®.

För handelsvaror som idag utgör mindre än 5 % av Junckers omsättning och kan köpas globalt, har vi målsättningen att öka andelen certifierade leverantörer.

 

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf