environmental management system 

ISO 14001 & 50001

MILJÖLEDNING – ISO 14001

Junckers är certifierat enligt ISO 14001

Miljöledningssystemet innefattar även områdena arbetsmiljö (OHSAS 18001) samt energi och säkerhet vid elarbete (SKS).

Junckers vanligaste lokala miljöpåverkan är i form av trästoft, spillvatten och buller. Genom åren har vi upprättat omfattande system för rening av utloppsluft och spillvatten. Idag är vår miljöpåverkan minimal och myndigheternas krav upprätthålls med god marginal. Miljöpåverkan mäts regelbundet som en del i kontrollerna av vårt miljögodkännande.

CERTIFIKAT OCH BYGGPROJEKT

Junckers har alltid har varit före sin tid ur miljösynpunkt, men det räcker inte att ha rätt företagspolicyer och praxis på plats. Vi inser behovet av att tillhandahålla en oberoende granskning för våra kunder och produktutvecklare. Vi har oberoende certifiering från ett antal internationella organ, bland annat FSC®, PEFC och ISO 14001. Vi utför dessutom oberoende produkttestning för VOC:er (volatile organic compounds) och våra produkters inverkan på inomhusmiljön enligt CDPH-standarder (california department of public health) och dansk inomhusmiljömärkning och våra golv har fullständiga EPD:er (Environmental Product Declarations). Dessa certifikat är viktiga verktyg för konstruktion av byggnader enligt de höga miljökrav som krävs enligt organen BREEAM, LEED, WELL och DGNB.

I STOLT SAMARBETE MED

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf