TRÄ ÄR NATURENS VERKLIGA GENIDRAG

Nu ska vi prata träd - trä är världens mest miljövänliga material

Trä skapas av solen, luften, jorden och vattnet och är en förnybar energikälla som inte ger något avfall eller föroreningar . Trä kan återanvändas och sparar energi. Ett fossilfritt samhälle behöver byggas av trä. Trä är naturens egen återvinning.

Den vetenskapliga förklaringen har namnet fotosyntes, dvs. kolets kretslopp där träd och växter absorberar solenergi och koldioxid från atmosfären. Trä binder koldioxid och minskar behovet av fossila bränslen. Vi behöver använda mer trä för att skapa en renare och mer hållbar värld. Trä som byggmaterial gynnar klimatet både genom att lagra koldioxid (0,9 ton/m3 trä*), och genom att minska användningen av fossila bränslen (1,1 ton/m3 trä*) jämfört med andra byggmaterial. *källa: trae.dk                  

træ.dk visar varför trä är världens mest miljövänliga råmaterial och varför trä är den mest hållbara vägen framåt. Junckers är stolta över att sponsra trae.dk. Källa: https://www.trae.dk/artikel/wood-natures-stroke-of-genius/

 

TRÄ ÄR BRA FÖR KLIMATET

WOOD CO2T LESS

Träden fångar in koldioxiden från atmosfären och lagrar den i form av kol.

BÄTTRE FÖR KLIMATET

Träden fångar in koldioxiden från atmosfären
Användning av trä minskar växthusgaserna, bromsar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden

NATURLIG ÅTERVINNING

Återanvänd, reparera, återvinn, plantera om, upprepa. Vilka andra byggnadsmaterial växer på träd?

LÄNGRE LIVSLÄNGD

En lång livslängd innebär att kolet stannar kvar i virket i stället för att släppas ut i atmosfären

HÅLLBART SKOGSBRUK

Skog som förvaltas med långsiktiga mål ger ekologiska och sociala fördelar

DET GRÖNASTE ALTERNATIVET

Trä minskar utsläpp genom att binda kol under hela sin livslängd

VIKTEN AV ETT HÅLLBART SKOGSBRUK

Det kan argumenteras att trä är det mest hållbara byggnadsmaterialet, så länge det kommer från förnuftigt hanterade och certifierade skogar. Junckers använder enbart virke från hållbart förvaltade skogar, med en väl bevarad jämvikt mellan plantering och avverkning. Vårt virke kommer huvudsakligen från Danmark, Sverige, Tyskland och Polen och kommer helt och hållet från planterade skogar enligt hållbarhetsprincipen. Den övervägande majoriteten av våra leverantörer har certifiering från PEFC och FSC®.

En hållbart förvaltad skog innefattar en långsiktig vision som tar hänsyn till allt som skogen kan ge, inklusive ur ekologisk och social synpunkt. Förutom att binda kol bidrar skogen till ekosystemens och den biologiska mångfaldens välmående och även kvaliteten på dricksvattnet i dess närhet. Skogen bidrar socialt med sin naturliga skönhet och möjligheten till fritidsaktiviteter som tex. vandring. När avverkning görs i en hållbart förvaltad skog, planteras nya träd för att hålla tillväxtcykeln igång. Ett hållbart skogsbruk förhindrar avskogning och säkerställer en långsiktig tillgång på virke.

GLESARE PLANTERAT- STÖRRE VINST

Låter det konstigt? Skogar måste gallras ut för att värna om hållbarheten. Träden behöver tillräckligt med utrymme för att växa till lämplig storlek och kvalitet. Gallring sker vid olika intervaller beroende på typ av träd. När träden växer tar de gradvis upp mer plats och resurser.
 Därför måste vissa träd gallras bort för att andra ska kunna växa. Nästan allt virke som Junckers köper kommer från bortgallrade träd. Detta har varit fallet sedan 1930 då företaget grundades, baserat på Flemming Junckers filosofi om resursoptimering och användning av restvirke från tillverkningsprocessen.

TRÄ BINDER KOL

När träd växer binder de en enorm mängd koldioxid. Faktum är att 50 % av vikten av torrt trä består av kol som tagits från atmosfären, vilket gör trä till en nyckelaktör i vår kamp att minska klimatförändringarna. Den process där träd absorberar koldioxid kallas för fotosyntes. Under fotosyntesen tar träd energi från solen, koldioxid från atmosfären och vatten från marken som förvandlas till socker och syre. Med andra ord, att odla fler träd kommer att minska mängden kol i vår atmosfär, minska mängden växthusgaser, sakta ned den globala uppvärmningen och samtidigt ge oss syre. Viktigast av allt är att trä är det enda byggnadsmaterialet som kan ta kol från luften och lagra det.

Att använda trä från hållbara skogar istället för andra material är ett bra sätt att minska koldioxidutsläppen. Läs mer här: woodforgood.com/CO2. Wood CO2ts less är ett samlingsnamn för Wood for Good Ltd

FLER ORD OM TRÄ

Vill du veta mer om hur skogar och trä kan användas för att motverka klimatförändringar? 
Besök följande webbplatser och bli medlem i National Hardwood Lumber Association

Forest Carbon Data Visualization National Hardwood Lumber Association

ETT HÅLLBART MINDSET

En kvalitetslösning baserad på hållbart skogsbruk och certifierat virke. Att välja golv från Junckers är ett hållbart val. Gör som vi - börja använda av en av planetens mest värdefulla resurser: trä.

I STOLT SAMARBETE MED

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf