LIMSYSTEM

Alla Junckers trägolv kan hel limmas på alla torra, plana och självbärande undergolv av t.ex. betong eller trämaterial.

 Ett hel limmat trägolv förstärker känslan och ljudet från massivt trä. Hel limning är en bra lösning för stora och öppna ytor där ljud från steg och slag behöver minimeras.

Våra hållbara och säkra limsystem består av Junckers flytande fuktspärr, som skyddar mot kvarvarande porfukt i undergolvet. Därefter hel limmas trägolvet med Junckers Parkettlim. Junckers limsystem passar mycket väl för både bostäder och arbetsplatser.

Se aktuella tekniska datablad för mer information.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf