BIOMASSA MED FÖRDELAR

Ingen del av de träd vi köper går till spillo

Restvirke – sågspån, flis, sågade stockändar och annat överskottsvirke överförs till ett lokalt kraftverk som i sin tur levererar el och värme till vår fabrik och till det lokala elnätet. Som alla tillverkare förbrukar vi energi för att torka och bearbeta vårt virke, men inget av det bränsle vi använder kommer från fossila källor. Vi förbrukar mindre än 15 % av all energi som kommer från våra biprodukter.

Vi har en lång historia av noll träspill och produktion av biomassaenergi. Ända sedan våra första pannor installerades i början av 1940-talet har vi utnyttjat biprodukterna från vår trägolvstillverkning som energikälla.

JUNCKERS ENERGIFLÖDE

 

100 % tillvaratagande av varje träd

Alla trädets delar används i produktionen och inget går till spillo

Biprodukt som bränsle

Biomassa driver kraftstationen och förser vår fabrik med värme och elektricitet

Låg förbrukning

Vi förbukar mindre än 15 % av all energi som kommer från våra biprodukter.

Överskottsenergi

Överskottsenergin från våra biprodukter överförs till det danska elnätet

ETT HÅLLBART MINDSET

En kvalitetslösning baserad på hållbart skogsbruk och certifierat virke. Att välja golv från Junckers är ett hållbart val. Gör som vi - börja använda av en av planetens mest värdefulla resurser: trä.

I STOLT SAMARBETE MED

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf