for human health and the environment

INOMHUSKLIMAT

Märkning för inomhusklimat

Alla trägolv och utvalda trävårdsprodukter från Junkers har inomhusklimatmärkning. En produkt som är inomhusklimatmärkt har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i golvet eller i produkterna som kan påverka luftkvaliteten i rummet negativt.

Dessutom uppfyller Junckers trävårdsprodukter villkoren under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals). Detta är en EU-lag som innehåller en enhetlig regeluppsättning och gemensam registrering av förbrukade ämnen. Syftet med REACH är att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö.

Download vår Märkning för inomhusklimat

Underhåll

Lacquer for furniture and floor

Oil for furniture, tabletops and floors

Trägolv

Oljad trägolv

Lackerad trägolv

CERTIFIKAT OCH BYGGPROJEKT

Junckers har alltid har varit före sin tid ur miljösynpunkt, men det räcker inte att ha rätt företagspolicyer och praxis på plats. Vi inser behovet av att tillhandahålla en oberoende granskning för våra kunder och produktutvecklare. Vi har oberoende certifiering från ett antal internationella organ, bland annat FSC®, PEFC och ISO 14001. Vi utför dessutom oberoende produkttestning för VOC:er (volatile organic compounds) och våra produkters inverkan på inomhusmiljön enligt CDPH-standarder (california department of public health) och dansk inomhusmiljömärkning och våra golv har fullständiga EPD:er (Environmental Product Declarations). Dessa certifikat är viktiga verktyg för konstruktion av byggnader enligt de höga miljökrav som krävs enligt organen BREEAM, LEED, WELL och DGNB.

I STOLT SAMARBETE MED

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf