FLYDENDE FUGTSPÆRRE
PRODUKTINFORMATION

H 6.5

 

H 6.5

 


GENEREL BESKRIVELSE

1-komponent flydende fugtspærre, der anvendes som sikring mod opstigende restbyggefugt i nystøbte og eksisterende undergulve af beton.

Produktet må ikke anvendes til sikring mod  vedvarende fugtpåvirkning.

Junckers Flydende Fugspærre kan også anvendes som primer:

  • på underlag af Anhydrit eller asfalt til sikring af tilstrækkelig vedhæftning mellem underlag og lim.
  • til at forstærke porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer.

Flydende fugtspærre påføres undergulvet umiddelbart før nedlimning af gulvbrædder påbegyndes.

Fugtmåling og fastlæggelse af årsager til fugt kan være særdeles vanskeligt. Kontakt derfor Junckers Tekniske Service ved enhver tvivl om anvendelse af Junckers Flydende Fugtspærre.


PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Polyuretan binder.

Emballagestørrelse: 5,5 kg.

Farve: klar.

Konsistens: Tyndtflydende væske.

EMICODE according to GEV: EC1 PLUS R

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: Ca. 25 m² som fugtspærre og 45 m² som primer.
Forbrug: Ca. 220 g/m² påført i 2 lag og 120 g/m² i ét lag.
Tørretid: 40 – 60 min afhængig af rumtemperatur, luftfugtighed samt undergulvets restporefugt.

Undergulvstemperatur: Min. 15° C
Rumtemperatur: Min. 18° C
Luftfugtighed: Max. 70 % RF

Påføringsværktøj: Korthåret malerrulle
Rengøring af værktøj: Malerulle bortskaffes efter brug.

Opbevaring: Holdbar i min. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares køligt og frostfrit, minimum 5° C.


BRUGSANVISNING

Underlaget skal være permanent tørt, fri for fedt, støv og løse partikler. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærren.

Restporefugten i undergulvet må maksimalt være 95 % RF (max 85 % RF ved gulvvarme).

Påfør fugtspærre i 2 lag med korthåret rulle efter følgende anvisning:

Første lag: Påfør 1 lag ca. 120 g/m² og lad tørre ca. 40-60 min.
Der må ikke gå mere end 24 timer før andet lag påføres.

Andet lag: Påfør 1 lag ca. 100 g/m² vinkelret på 1. lag.
Lad tørre minimum 1 time og maksimalt 72 timer inden der fuldlimes med Junckers Parketlim.

Sørg for at fugtspærren er helt tør, før gulvinstallation påbegyndes.

Når fugtspærren kun anvendes som primer:
Til underlag af Anhydrit, asfalt eller porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer påføres kun ét lag af ca. 120 g/m².


SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.


YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:
H 6.1 Junckers Parketlim

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf