RENGÖRING OCH UNDERHÄLL
OLJADE TRÄGOLV

G. 2.0

 

G. 2.0

 


ALLMÄN BESKRIVNING

Denna instruktion beskriver hur du rengör och underhåller Junckers oljade trägolv. Ett Junckers trägolv levereras ytbehandlat från fabriken och är, med några få undantag, klart för användning direkt efter installationen.

Trägolv som ofta rengörs
För trägolv som ofta rengörs med vatten eller utsätts för vätskespill, t.ex. i restauranger eller hotellobbyer, rekommenderar vi extra skydd med Junckers Maintenance Oil före bruk.

Svartek - Trägolv
Svartek ska alltid skyddas med Junckers Maintenance Oil före användning. Det döljer mindre repor, som kan synas tydligere på mörka träslag.

Svartoljade trägolv
Svartoljade trägolv ska alltid skyddas med Junckers Maintenance Oil svart före användning. Det döljer mindre repor, som kan vara mer synliga på golv som levereras med svart olja.

Ett oljat trägolv håller i generationer
Vid regelbundet underhåll bevaras det ursprungliga utseendet och golvet håller i flera generationer.


REGELBUNDEN RENGÖRING

För det dagliga underhållet behöver du endast dammsuga, moppa eller torka av golvet med trasa ordentligt urvriden i rent vatten. På större ytor kan du med fördel använda golvrengöringsmaskin. Vattendoseringen ska hållas på lägsta möjliga nivå.

Om golvytan är mycket smutsig rekommenderar vi tillsats av Junckers Golvsåpa i rengöringsvattnet. Följ anvisningarna i det tekniska databladet F 10.2.

Oavsiktliga vattenspill ska torkas upp omgående. Trägolv tål inte långvarig påverkan av vatten. Inoljade golv ska inte tvättas förrän oljan har härdat helt. Detta är som tidigast efter 72 timmar.


SKÖTSEL AV INOLJADE GOLV

Om golvet behöver en lätt uppfriskning rekommenderar vi Junckers Maintenance Oil.

Junckers Maintenance Oil är en snabbtorkande olja som friskar upp utseendet, döljer mindre repor och skyddar golvet. Följ anvisningarna i det tekniska databladet F 2.7.

När hela golvet har behandlats en gång med Junckers Maintenance Oil kan samma olja användas för underhåll av mindre gångytor och särskilt utsatta platser.

Observera att Junckers Maintenance Oil inte ska användas om delar av den inoljade ytan har slitits ned till rent trä. Om detta har hänt ska golvet slipas lätt och därefter behandlas med Junckers GolvOlja


SKYDDA GOLVET MOT REPOR OCH VATTEN

Skydda golvet mot repor genom att sätta filtfötter under stols- och bordsben. Byt gärna ut filtfötterna vartannat år så att de inte slits igenom. Lägg plastunderlag under skrivbordsstolar som har hjul.

Lägg mattor på inpasseringsytor som skydd mot smuts och vatten som annars dras in över golvet under skosulor.


FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snart som det är möjligt. Gamla intorkade fläckar är svårare att ta bort än nya.

  • Frukt, juice, mjölk, grädde, te, läsk, öl, vin, kaffe: Tas bort med Junckers golvsåpa.
  • Choklad, fett, olja, skokräm, klackmärken, tjära: Tas bort med Junckers Golvsåpa eller lacknafta.
  • Trycksvärta, bläck och läppstift: Tas bort med Junckers Golvsåpa eller sprit.
  • Blod: Tas bort med kallt vatten.

SKYDD MOT FALLOLYCKOR

Ett Junckers trägolv som installeras enligt anvisningarna är halkskyddat men vätska som spills ut och lämnas kvar på ytan kommer att göra golvet halt och därmed uppstår en risk för fallolyckor.

Vätskor som har spillts ut oavsiktligt måste därför torkas upp omgående.


TILLFÄLLIG ÖVERTÄCKNING AV TRÄGOLV

Övertäckning där tryckbelastning förekommer
Använd tryckfördelande skivor. Skivans glatta sida ska ligga mot golvytan.
Om det finns risk för vätskespill rekommenderar vi vattentät övertäckning på de tryckfördelande skivorna.

Övertäckning utan tryckbelastning
Använd täckfolie, golvpapp eller liknande. Om det finns risk för vätskespill rekommenderar vi vattentät övertäckning.

Övertäckningen ska läggas ut plant och får inte ha förstärkningar eller påtryckt text som kan ge tryckmärken eller färga av sig.


MER INFORMATION

Produkter:
F 2.1 - Junckers GolvOlja
F 2.7 - Junckers Maintenance Oil
F 10.2 - Junckers GolvSåpa

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf