RENGÖRING OCH UNDERHÄLL
OLJADE TRÄGOLV

G. 2.0

 

G. 2.0

 


ALLMÄN BESKRIVNING

Ett oljat trägolv från Junckers är konstruerat för att hålla i generationer och med rätt skötsel behåller golvet sin naturliga skönhet under många år. Denna instruktion beskriver hur rengöring och underhåll av Junckers fabriksoljade trägolv ska utföras.


FÖRE ANVÄNDNING

Efter installationen är golvet klart för användning, men observera att transport och hantering av golvbrädorna under installationen kan ge några små repor på det färdiga golvet. Före användning rekommenderar vi därför att du fräschar upp golvet med Junckers Maintenance Oil. Denna olja döljer mindre repor och ger golvet extra skydd.

I högtrafikerade områden, t.ex. restauranger eller hotellobbyer, som kan utsättas för mycket spill och där det krävs mycket frekvent rengöring, rekommenderar vi alltid att golvet förses med ett lager Junckers Maintenance Oil direkt efter installationen.


UNDERHÅLL

Junckers Maintenance Oil rekommenderas också för regelbunden skötsel och uppfräschning. Oljan torkar på bara 30-60 minuter och appliceras enkelt med en platt bomullsmopp eller bomullsduk.

Golv som regelbundet underhålls med Junckers Maintenance Oil kan punktrepareras med samma produkt på gångbanor och andra områden med hög trafik.

När du inte ska använda Maintenance Oil
Junckers underhållsolja kan inte användas om någon av de befintliga oljorna har slitits igenom till rent trä. I så fall måste golvet slipas och oljas in på nytt med Junckers Rustic Floor Oil eller Eco 2K Floor Oil. 

Mer information finns under avsnittet ”Ytterligare information”.


REGELBUNDEN RENGÖRING

Golvet ska regelbundet svepas och dammsugas och vid behov torkas av med en väl urvriden mopp eller trasa. För större golv kan en golvrengöringsmaskin användas. För att underlätta borttagningen av smuts från ytan kan en lösning av Junckers Floor Cleaner tillsättas i rengöringsvattnet eller golvrengöringsmaskinen.

Använd alltid så lite vatten som möjligt vid rengöring. Använd en väl urvriden mopp eller trasa och avlägsna överflödigt vatten omedelbart. Vattenspill måste torkas upp omedelbart för att undvika vattenskador. För mer information, se avsnittet ”Ytterligare information”.

När ska ett nyoljat trägolv rengöras?
Golv som nyligen har oljats in får inte rengöras förrän tidigast 72 timmar efter inoljningen.


SKYDD AV GOLVET UNDER ANVÄNDNING

Filtkuddar
Skydda golvet från repor och skrapmärken genom att montera filtkuddar på möbelbenen. Observera att filtkuddarna så småningom slits ut och måste bytas ut med jämna mellanrum. Slitage från kontorsstolar etc. kan minskas genom att använda specialtillverkade plastmattor.

Barriärmattor
En barriärmatta av god kvalitet är ett mycket effektivt sätt att hålla smuts, vatten och grus borta från golvet. Mattorna måste vara tillräckligt stora och av rätt typ för att passa byggnadens typ och antalet användare.


FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna spill och fläckar så snart som möjligt. Uttorkade fläckar är ofta svårare att få bort än färska.

  • Frukt, juice, mjölk, grädde, te, läsk, öl, vin, kaffe: Tas bort med Junckers Floor Cleaner.
  • Choklad, fett, olja, skokräm, klackmärken: Tas bort med Junckers Floor Cleaner eller lacknafta.
  • Bläck, läppstift: Tas bort med Junckers Floor Cleaner eller sprit.
  • Blod: Tas bort med kallt vatten.

FÖREBYGGANDE AV HALKOLYCKOR OCH SNUBBLING

Ett korrekt underhållet och installerat Junckers-golv har bra halkskydd, men allt spill gör golvet halare och ökar sannolikheten för olyckor. Torka alltid upp spill direkt.


TILLFÄLLIGT SKYDD AV GOLVET

Punktbelastningar; t.ex. ben, statiska hjul
För att förhindra skador på golvet kan det vara nödvändigt att använda tryckfördelande plywood- eller metallplattor för att fördela lasten. Den plana sidan av plywood- eller metallplattan måste placeras mot golvytan. Vid risk för vätskespill rekommenderas att man lägger ett vattentätt skydd ovanpå plywood- eller metallplattan. För specifika råd om skydd, kontakta Junckers tekniska avdelning.

Vanlig täckning av golvet
Använd ett andningsbart skydd där så är möjligt, t.ex. kartong, plywood, hårdpapp etc. Om det behövs skydd mot omfattande spill kan ett vattentätt överdrag användas, t.ex. polyeten. Se till att övertäckningen ligger plant och att det inte finns några veck eller sömmar som kan orsaka intryckningar i golvet under belastning. Se också till att beläggningen inte har tryck eller liknande som kan överföras till golvytan. För golv med golvvärme, använd endast en beläggning som andas och en så tunn typ som möjligt för att förhindra att golvet överhettas.


YTTERLIGARE INFORMATION

Produkter:
F 2.1 - Junckers Rustic Floor Oil
F 2.7 - Junckers Maintenance Oil
F 10.2 - Junckers Floor Cleaner
F 20.6 - Junckers Eco 2K Floor Oil

keyboard_arrow_up



picture_as_pdf