RENGÖRING OCH UNDERHÄLL
LACKADE TRÄGOLV

G. 4.0

 

G. 4.0

 


Dessa instruktioner ger praktiska instruktioner för rengöring och skötsel av Junckers massiva trägolv installerade i bostads- och företags byggnader.

Ett lackat trägolv från Junckers är klart för användning omgående efter installationen. Den lack som används för golven är en slitstark polyuretanlack i åtskilliga lager. Lackade trägolv är lätta att rengöra och underhålla. Vid regelbundet underhåll bevaras det ursprungliga utseendet och golvet håller i flera generationer.

För trägolv som ofta rengörs med vatten eller utsätts för vätskespill, t.ex. på offentliga institutioner, rekommenderar vi en extra lackning före bruk.


REGELBUNDEN RENGÖRING

För det dagliga underhållet behöver du endast dammsuga, moppa eller torka av golvet med trasa ordentligt urvriden i rent vatten. På större ytor kan du med fördel använda golvrengöringsmaskin. Vattendoseringen ska hållas på lägsta möjliga nivå.

  • Om golvytan är mycket smutsig rekommenderar vi tillsats av Junckers Golvsåpa i rengöringsvattnet. 
  • Oavsiktliga vattenspill ska torkas upp omgående. Trägolv tål inte långvarig påverkan av vatten.
  • Nylackade golv ska inte tvättas förrän lacken har härdat helt. Detta är som tidigast efter 72 timmar.

Hitta detaljerade instruktioner om hur du tvätta trägolv i databladet. Se produktöversikt nedan.


SKÖTSEL AV LACKADE GOLV

För att trägolvet ska hålla i många år rekommenderar vi att golvet ges en lätt slipning och ett extra lager topplack. Intervallet beror på det slitage som golvet utsätts för. Högtrafikerade golv på företag och i restauranger osv. behöver underhåll oftare än golv i privatbostäder. Kontrollera golvet med lämpliga intervall. 

  • Välj Junckers vattenbaserade topplack i en variant som passar det slitage som golvet utsätts för. 
  • Tvätta golvet med Junckers LakRens SurPrime och slipa sedan noggrant med sandpapper korn 150-180. Tvätt och slipning av golvet är avgörande för att lacken ska fästa ordentligt.
  • Slipdamm tas bort genom dammsugning varefter golvet torkas av med en trasa/mopp ordentligt urvriden i rent vatten. Därefter kan trägolvet ytbehandlas med ett lager topplack. 

Detaljerade anvisningar för lackering av trägolv finns i databladen för varje enskild topplack. Se produktöversikt nedan.


GOLVUNDERHÅLL MED VAX/POLISH

Trägolv som tidigare har behandlats med vax/polish ska slipas ned till rent trä innan ytbehandlingen kan göras.

SKYDDA GOLVET MOT REPOR OCH VATTEN

Skydda golvet mot repor genom att sätta filtfötter under stols- och bordsben. Byt gärna ut filtfötterna vartannat år så att de inte slits igenom. Lägg plastunderlag under skrivbordsstolar som har hjul. 

Lägg mattor på inpasseringsytor som skydd mot smuts och vatten som annars dras in över golvet under skosulor.


FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snart som det är möjligt. Intorkade fläckar är svårare att ta bort än nya.

Frukt, juice, mjölk, grädde, te, läsk, öl, vin, kaffe: Tas bort med Junckers Golvsåpa.

Choklad, fett, olja, skokräm, klackmärken, tjära: Tas bort med Junckers Golvsåpa eller lacknafta.

Trycksvärta, bläck och läppstift: Tas bort med Junckers golvsåpa eller sprit.

Blod: Tas bort med kallt vatten.


SKYDD MOT FALLOLYCKOR

Ett Junckers trägolv som installeras enligt anvisningarna är halkskyddat men vätska som spills ut och lämnas kvar på ytan kommer att göra golvet halt och därmed ökar risken för fallolyckor. Vätskor som har spillts ut oavsiktligt måste därför torkas upp omgående.


TILLFÄLLIG ÖVERTÄCKNING AV TRÄGOLV

Övertäckning där tryckbelastning förekommer
Använd tryckfördelande skivor. Skivans glatta sida ska ligga mot golvytan. Om det finns risk för vätskespill rekommenderar vi vattentät övertäckning på de tryckfördelande skivorna.

Övertäckning utan tryckbelastning
Använd täckfolie, golvpapp eller liknande. Om det finns risk för vätskespill rekommenderar vi vattentät övertäckning. Övertäckningen ska läggas ut plant och får inte ha förstärkningar eller påtryckt text som kan ge tryckmärken eller färga av sig. 

Övertäckning med tejp och reklamstreamers
Lim på tejp och reklamstreamers har ofta mycket hög vidhäftning vilket kan skada lacken på golvet när materialen dras av. Använd alltid tejp och streamers med låg vidhäftning.


TEKNISK TILLÄGGSINFORMATION

F 10.2 – Junckers Golvsåpa
F 10.3 – Junckers LakRens Surprime
F 4.2 – Junckers Profinish
F 8.5 – Junckers HP Commercial

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf