MAINTENANCE OIL
PRODUKTINFORMATION

F 2.7

F 2.7


ALLMÄN BESKRIVNING

Denna produkt är avsedd för underhåll av Junckers fabriksoljade golv och golv som behandlats med någon av Junckers golvoljor.

  • Oljan är lätt att applicera och torkar snabbt.
  • Efter 30 till 60 minuter är golvet klart för användning.
  • Oljan återställer ytan till en jämn glans och minskar effekterna av repor och nötning.

Maintenance Oil är inomhusklimatmärkt och har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i produkten som negativt kan påverka luftkvaliteten i rummet.

För professionellt och privat bruk.


PRODUKTBESKRIVNING

Produkt:
Vattenbaserad lufttorkande alkydolja.

Förpackningsstorlekar:
Clear: 1 liter, 2½ liter, 10 liter.
Black: 2½ liter.

TEKNISKA DATA

Åtgång:
Klar olja: 30-50 m² per liter.
Svart olja: 20-25 m² per liter.

Före applicering: Skaka förpackningen grundligt före användning.

Verktyg: Platt bomullsgolvmopp.

Yttemperatur: Minst 15 °C.

Förtunning: Rekommenderas inte.

Torktid vid 20 °C och 50 % RF:
Klar för lätt trafik efter ca 30-60 minuter.
Full slitstyrka uppnås efter 24 timmar.

Rengöring av verktyg: Verktygen bör rengöras med vatten och tvål omedelbart efter användning.

Förvaring: Hållbar i minst 2 år i oöppnad förpackning vid 20 °C. Får inte utsättas för temperaturer under 5 °C.


BRUKSANVISNING

Den oljade ytan måste vara helt ren, torr och fri från damm, fett, polish och rester av rengöringsmedel.

Smuts och ojämnheter kan avlägsnas genom slipning med sandpapper kornstorlek 180-240 eller en polermaskin utrustad med en motsvarande rondell. Avlägsna slipdammet med en dammsugare och torka av med en trasa som vridits ur väl i rent vatten.

  • Applicera olja i ett jämt tunt lager.
  • Observera att oljan härdar snabbt och att det därför är viktigt att sprida ut och bearbeta oljan innan den torkar.
  • Håll överlappningar med torra områden till ett minimum.
  • Polering med polermaskin rekommenderas inte.

Behandlingsfrekvensen varierar beroende på hur mycket golvet trafikeras. Ju mer trafik, desto högre behandlingsfrekvens.

Punktvisa reparationer:
Golv som regelbundet underhålls med Maintenance Oil på hela ytan kan punktrepareras i gångbanor och andra områden med hög trafik.

Nedslitna ytor:
Använd endast Maintenance Oil för att fräscha upp golvet. Om ytan har slitits ner till bart trä bör golvet slipas och återbehandlas med någon av Junckers golvoljor.


SÄKERHET

Läs noga instruktionerna på förpackningsetiketten innan produkten tas i bruk och följ de angivna säkerhetsanvisningarna. För ytterligare information hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf