MAINTENANCE OIL
PRODUKTINFORMATION

F 2.7

F 2.7


ALLMÄN BESKRIVNING

Maintenance Oil används till underhåll av trägolv inomhus som förbehandlats med någon av Junckers' golvoljor.

Oljan är lätt att använda och torkar fort så golvet är klart efter 30 till 60 minuter.

Använd endast Maintenance Oil, när den existerande inoljade ytan är intakt och för att fräscha upp golvet. Om den ursprungliga oljebehandlingen slitits ner till rent trä ska ytan mellanslipas och behandlas på nytt med en av Junckers' golvoljor.

Maintenance Oil är inomhusklimatmärkt och har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i produkten som negativt kan påverka luftkvaliteten i rummet.

För professionellt och privat bruk.


PRODUKTBESKRIVNING

Produkt:
Vattenburen alkydolja.

Förpackningsstorlekar:
Klar: 1 liter, 2½ liter, 10 liter.
Svart: 2½ liter.

TEKNISKA DATA

Åtgång: Ca 30-50 m² per liter.

Före applicering: Skaka förpackningen grundligt före användning.

Verktyg: Platt bomullsgolvmopp eller golvduk av bomull.

Yttemperatur: Minst 15 °C.

Förtunning: Rekommenderas inte.

Torktid vid 20 °C och 50 % RF:
Klar för lätt trafik efter ca 30-60 minuter.
Full slitstyrka uppnås efter 24 timmar.

Rengöring av verktyg: Verktygen bör rengöras med vatten och tvål omedelbart efter användning.

Förvaring: Hållbar i minst 2 år i oöppnad förpackning vid 20 °C. Får inte utsättas för temperaturer under 5 °C.

BRUKSANVISNING

Oljade ytor måste vara helt rena, torra och fria från damm, fett, polish och rester av rengöringsmedel. Oregelbundenheter, smuts och fläckar rengörs med Junckers Trærens Inde och därefter lätt slipning med fint slippapper korn 180-240. Alternativt kan en polermaskin med motsvarande nylonrundel användas. Ta bort slipdamm genom att dammsuga och rengör ytan med en trasa hårt vriden i rent vatten.

Det är viktigt att se till att grundoljan är intakt och är av Junckers fabrikat innan Maintenance Oil appliceras.

  • Applicera olja i ett jämt tunt lager.
  • Var uppmärksam på att oljan torkar mycket snabbt och områden ska därför inte bearbetas för länge, liksom att överlappning till andra redan inoljade ytor ska begränsas till ett minimum.
  • Om det efter torkning finns fläckar från ojämn applicering kan man polera med en fin nylonsvamp eller på större ytor med poleringsmaskin och poleringsrondell.

Fläckvis underhåll:
För efterföljande behandlingar är Maintenance Oil lämplig för fläckvis underhåll av gåytor och särskilt utsatta ställen.

Nedslitna ytor:
Om den ursprungliga oljebehandlingen slitits ner till rent trä ska ytan mellanslipas och beroende på vilken produkt som tidigare använts, behandlas det sedan med någon av Junckers' golvoljor.


SÄKERHET

Läs noga instruktionerna på förpackningsetiketten innan produkten tas i bruk och följ de angivna säkerhetsanvisningarna. För ytterligare information hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.


MER INFORMATION

Produkter:
F 14.3 - Junckers Trærens Inde

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf