HP SPORT LINEMARKING
PRODUKTINFORMATION

F 8.1

F 8.1


ALLMÄN BESKRIVNING

HP Sport Linemarking är en 2-komponents vattenbaserad färg som används för att linjera markeringar och färga andra ytor på trägolv i gymnastiksalar och idrottshallar.

Rekommenderas för användning på golv som tidigare belagts med Junckers HP800 Sport och på nylagda Junckers-golv. HP Sport Linemarking måste blandas med motsvarande härdare före användning.

HP Sport Linemarking är inomhusklimatmärkt och har därför genomgått omfattande tester för avgasning och lukt. Detta säkerställer att det inte finns några kemiska ämnen i produkten som kan påverka luftkvaliteten i rummet negativt.

För professionellt bruk.


PRODUKTBESKRIVNING

Produkt: 2-komponents vattenbaserad färg.

Förpackningsstorlekar:
2,3 liter inkl. härdare (2+0,3) i färgerna RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green och RAL 9005 Black.
4,6 liter inkl. härdare (4+0,6) i färgen Nordic (genomskinlig vit färg).

Observera att de RAL-koder som anges endast är vägledande.

Blandning av färger: Produkterna kan blandas med varandra för andra kulörer. För att undvika färgskillnader rekommenderas att färger från samma produktion används. Om färgerna ska tonas, blanda den mängd som krävs innan appliceringen påbörjas.


TEKNISKA DATA

Täckförmåga: 6-8 m²/liter.
Linjemarkeringar: 120 m i 5 cm bredd, ca 1 liter.
Handbollsplan: Ca 2 liter.
Basketbollplan: Linjer ca 2 liter. Säkerhetszon ca 26 liter.

Blandning: 10 delar färg blandas med 1½ del härdare.


Före applicering:
Skak/rör till all bottensats är löst upp.
Tillsätt härdare och skaka/rör om tills blandningen är homogen, minst 45 sekunder.
Låt blandningen vila i 10 minuter.
Skaka/rör om omedelbart därefter i minst 45 sekunder.

Användningstid: Blandningen ska användas inom två timmar och bör därefter kasseras.

Verktyg: Pensel eller korthårig lackrulle. Häll inte färgen direkt på golvet när du applicerar den.

Yttemperatur: 15-25 °C.

Förtunning: Rekommenderas inte.

Torktid vid 20 °C och 50 % RF:
Före återlackering med Junckers HP800 Sport: 16 timmar.
Full slitstyrka uppnås efter 72 timmar. 

RF: Vattenhaltiga produkter har en viss klibbeffekt och rekommenderas därför endast till rum med stabil luftfuktighet. Det betyder att skillnaden mellan den högsta och lägsta luftfuktigheten inte får variera mer än 30 % över året.

Rengöring av verktyg: Bör rengöras med vatten och tvål omedelbart efter användning.

Förvaring: Hållbar 1 år i oöppnad förpackning vid 20 °C. Får inte utsättas för temperaturer under 5 °C.


REKOMMENDEREDE SYSTEM

Förberedelse av obehandlade/slipade golv: 1 lager WB Primer, ca 10 m²/liter + 1 lager HP800 Sport, ca 10 m²/liter.

Förberedelse av tidigare lackerade eller nya fabrikslackerade golv: Tvätta golvet med Neutralizer + mellanslip.

Maskering och applicering av linjefärg:
Maskering med tejp och försegling av tejpkanter med HP800 Sport
+ 1 lager HP Sport Linemarking i de markerade områdena, ca 6-8 m²/liter
+ 1 lager HP800 Sport på hela golvytan, ca 10 m²/liter.


BRUKSANVISNING

Förberedelse av obehandlade/slipade golv:
Ytan skall vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish och tvålrester. Smuts och ojämnheter tas bort genom slipning. Ta bort slipdamm genom dammsugning.

 • Applicera ett lager Junckers WB Primer och låt lacken torka enligt anvisningarna.
 • Därefter slipas med fint sandpapper (korn 150-180) längs träfibrerna.
 • Slipdammet dammsugas bort och golvet torkas av med en hårt urvriden trasa och rent vatten.  
 • Applicera 1 lager Junckers HP800 Sport och låt torka i 24 timmar.
 • Slipa sedan ytan med sandpapper korn 150-180, rengör golvet och fortsätt enligt beskrivningen under "Maskering och applicering av linjefärg".


Förberedelse av tidigare lackerade eller nya fabrikslackerade golv:
Det rekommenderas att en vidhäftningstest görs på en mindre yta. Gör ett par fält 2 gånger med 4 timmars intervall. Efter att ha torkat i 24 timmar kontrolleras fältens vidhäftning genom att skrapa med kanten av ett mynt. Om vidhäftningen är bra och ytan är snygg, kan linjefärg appliceras. Om resultatet inte är tillfredsställande, måste golvet slipas till rent trä och lackas innan linjefärg kan appliceras.

 • För att lösa upp gamla tvålrester, tvätta först golvet med Junckers Neutralizer.
 • Mellanslipa golvet med fin sandpapper korn 150-180.
 • Slipdammet tas bort med dammsugning.
 • Fortsätt enligt beskrivningen under "Maskering och applicering av linjefärg".

Maskering och applicering av linjefärg:

 • Täck med tejp längs alla linjer och områden som ska målas.
 • Använd en maskeringstejp med låg avdragningsstyrka. Vi rekommenderar TESA 4334.
 • För att få en skarp färgkant utan utsmetningar och löpare, se till att tejpen sluter tätt genom att trycka ned den ordentligt.
 • Försegla sedan kanterna med Junckers HP800 Sport.
 • Låt torka i minst 1 timme.
 • Applicera sedan 1 lager HP Sport Linemarking i ett jämnt tjockt lager på de markerade områdena.
 • Låt torka i minst 16 timmar innan maskeringstejpen avlägsnas.
 • När tejpen har tagits bort, applicera ett lager Junckers HP800 Sport på hela golvytan för att skydda linjemålningen och för att uppnå en jämn friktion.


SÄKERHET

Läs noga instruktionerna på förpackningsetiketten innan produkten tas i bruk och följ de angivna säkerhetsanvisningarna. För ytterligare information hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.


MER INFORMATION

Produkter:
F 5.3 - Junckers WB Primer
F 8.2 - Junckers HP800 Sport
F 10.3 - Junckers Neutralizer

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf