MASSIVT TRÆGULV
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

JUNCKERS LIMSYSTEM
Erhverv / Bolig

C 1.3.1

 

C 1.3.1

 


JUNCKERS LIMSYSTEM

C 1.0 Generel information
C 1.3 Limsystem information
C 1.3.1 Projekteringsvejledning
C 1.3.2 Lægningsvejledning

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Til Junckers limsystem kan anvendes følgende gulvtyper:

•14 og 22 mm massive parketbrædder
•15 og 20,5 mm massive planker

Alle varianter fås med skibsfuge.

Gulvbrædderne limes til et plant og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.

Limsystemet kan anvendes i bolig- og erhvervsbyggeri.

Limsystemet er velegnet til gulvvarme. Se Kapitel E for yderligere oplysninger vedrørende gulvvarme.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når C 1.0, C 1.3, C 1.3.1 og C 1.3.2 sammenholdes, se Fig. 1.


GULVKOMPONENTER

1 - Junckers parket eller plankegulv
Træsorter, sorteringer, dimensioner og overflade:
•22 x 129 mm parket: se B 2.0
•14 x 129 mm parket: se B 3.0
•20.5 x 140 mm plank: se B 5.0
•20.5 x 185 mm plank: se B 6.0
•15 x 129 mm plank: se B 7.0

2 - Lim og Fugtspærre
•Junckers Parketlim
•Junckers Flydende Fugtspærre

3 - Afstand til væg
1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen, og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge sider/ender, dog altid minimum 12 mm.
Gælder også til faste installationer, f.eks søjler og fastmonterede køkkenskabe.


SYSTEMSPECIFIKATION

Limsystemet installeres som et fuldlimet gulv monteret på et tørt og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.

For information vedrørende krav til restporefugt i betonundergulve, se C 1.3.

Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.


LÆGNING AF GULVBRÆDDER

Gulvbrædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen.

Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.


DILATATIONSFUGER

For at minimere bevægelser i gulvet forårsaget af udsving i den relative luftfugtighed i byggeriet, kan det være nødvendigt ved større gulvarealer at indbygge dilatationsfuger.

Dette gælder specielt i erhvervsbyggeri og ved rumopdelinger.

Hvis der er dilatationsfuger i den underliggende konstruktion, skal disse føres op gennem trægulvet.

Der henvises til Junckers tekniske service for vejledning.


SIKRING MOD RESTFUGT I UNDERGULVE AF BETON

Er undergulvet udført i beton skal Junckers Flydende Fugtspærre påføres som sikring mod restfugt, før gulvlægning påbegyndes.

For yderligere information, se C 1.3 og H 6.5.


LIM

Til limning af gulvet anvendes Junckers Parket Lim.

Limen påføres med en Limspartel, der efterlader en mængde lim på ca. 0,5-0,6 liter pr. m² afhængig af underlagets struktur og planhed.


Fig. 3

10-BRÆTSMÅL

For i videst muligt omfang at undgå spænd eller fugedannelser i gulvet, forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal gulvet lægges efter et 10-brætsmål, 10-BM.

Dette angiver, hvor mange millimetre 10 brædder i bredden skal dække ved lægningen. 10-brætsmålet skal kontrolleres løbende, se Fig. 3.

10-brætsmålet vælges primært ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed, RF, i byggeriet over året. Gulvfladens størrelse samt dets placering, dvs. terrændæk eller etageadskillelse, kan endvidere have betydning for valg af 10-BM.

Fig. 4 viser 10-brætsmålet for 22 x 129 mm parketbrædder i forhold til den relative luftfugtighed.

Fig. 4

Afstandsbrikker:
For at overholde det fastlagte 10-brætsmål, skal der anvendes afstandsbrikker ved gulvlægningen.

Tabel 1 anviser valg af afstandsbrikker i forhold til undergulvstype og en forventet maksimal RF på 65 % i bygningen, og viser 10-BM for brædder i en bredde på 129, 140 og 185 mm.

Max. RH

Undergulv

Afstands-
brik

10-brætsmål (mm)

129 mm

140 mm

185 mm

65 %

Træbaseret undergulv
Etageadskillelse af beton

0.2 mm (grøn)

1292

1402

1852

Terrændæk og over kryberum

0.4 mm
(gul)

1294

1404

1854

Tabel 1

Skibsfuge:
Til gulve med skibsfuge anvendes altid et 10-brætsmål på 1298, 1408 og 1858 mm, for brædder i en bredde på hhv. 129, 140 og 185 mm.

Dette svarer til, at gummilisten under montagen sættes lidt i spænd.

Forbrug - Afstandsbrikker:
Afstandsbrikker placeres med en afstand på maksimalt 900 mm imellem alle brædderækker og minimum 3 meter bagud i læggeretningen.

Dette giver et forbrug på ca. 25 stk. pr. meter gulvlængde, regnet i bræddernes længderetning.


BÆREEVNE

Gulvsystemet har stor bæreevne, da alle brædder er fuldt understøttet.

I Tabel 2 ses hvorvidt stivhed og bæreevne er opfyldt i forhold til belastningsklasserne i DS/EN 1991-1-1, svarende til at bæreevnen er opfyldt samt at gulvet har en acceptabel stivhed.

Endvidere ses gulvsystemets stivhed ift. hjullasterne, se også C 1.0 - tabel 2.

TABEL 2

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast

Hjullast

A+B
Bolig og kontorer

Godkendt

Godkendt

C1+C2+C3+D1:
Samlingslokaler og butikker

Godkendt

Godkendt

For yderligere definition af belastningsklasser og -typer, se C 1.0 - Stivhed og bæreevne.


MATERIALEFORBRUG

Gulvbrædder:
Regn med ca. 2 % spild (jo mindre rum des større spild)

Junckers Parket Lim:
Ca. 0,6 liter pr. m² inkl. spild (ca. 16 m² pr. spand)

Junckers Flydende Fugtspærre:
Ca. 0,225 liter pr. m² (ca. 22 m² pr. dunk)

Junckers Limspartel J11 (099131): 1 stk.

Afstandsbrikker: 25 stk. pr. meter gulvlængde

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf