DIN HÄLSA – INOMHUSKLIMAT

För att bibehålla ett bra inomhusklimat är alla Junckers golv och utvalda trävårdsprodukter inomhusklimatmärkta.

ETT BRA INOMHUSKLIMAT

Trä är ett naturmaterial, som i sig själv ger ett bra inomhusklimat. Men många observerar inte att när man har ett trägolv i sitt hem och behandlar det med olja eller lack, så kan det både under användning och efter produceras kemikalieånga, vilket kan ha stor inverkan på hela bostaden. Med Junckers trägolv och trävårdsprodukter som fått godkännande att bära inomhusklimatmärket, kan du försäkra dig att skadliga ångor inte uppstår.

Inomhusklimatmärket skiljer sig från andra märkningsordningar angående vad som händer när produkten används och efter det har påförts. Medan andra märkningar mer konkret har krav om innehåll och bortskaffande, säger inomhusklimatmärket mer om hur det är att ha produkten i sin närhet.

Detta tycker vi är viktigt, och därför är alla våra trägolv, oljor och vattenbaserade lackprodukter märkta med inomhusklimatmärket, som försäkrar att du inte utsätts för skadliga kemikalieångor i ditt eget hem.

4 FÖRDELAR MED INOMHUSKIMATMÄRKET

  • Man undviker hosta, huvudvärk, torra ögon och allergi som kan uppstå när du har dåligt inomhusklimat
  • Golvet producerar ingen kemikalieånga, som kan påverka på dig själv och hela din bostad
  • Du får ett slitstarkt trägolv utan att behöva kompromissa med din hälsa
  • Trägolv och golvvårdsprodukter, som bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat leder också till att det är mer hållbart i längden.

LÄR MER OM INOMHUSKLIMATMÄRKET

Det danska inomhusklimatmärket är en frivillig ordning och produkterna som blir märkta är noggrant testade av det Teknologiska Institutet. Här undersöks det vilka kemiska ämnen, som produkten släpper ut och hur länge det släpps ut. Så när du köper Junckers massiva trägolv och använder våra golvvårdsprodukter, godkända att bära inomhusklimatmärkningen, kan du vara säker på att luften i din bostad varken släpper skadlig luft, besvärar slemhinnorna eller innehåller ämnen, som kan påverka din
hälsa.

Där finns inga lagkrav om gränsvärden för golv och golvvårdsprodukters avgasning över tid, och därför blir de oftast inte testade, om de avger skadliga ämnen eller ej. Det är bara produkter med inomhusklimatmärket, som går igenom denna process. Därför är inomhusklimatmärket den bästa säkerheten som erbjuds ute på marknaden, så att du kan få en sund inomhusmiljö.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf