MASSIVT TRÆGULV
LIMSYSTEM INFORMATION

GULVVARME
Erhverv / Bolig

E 4.3

 

E 4.3

 


GULVVARME

E 4.0 Generel information
E 4.3 Limsystem information

Fig. 1

GENERELT OM LIMSYSTEMET PÅ GULVVARME

Vejledningen gælder Junckers massive gulve limet til et undergulv med indbygget gulvvarme.

Bemærk at dokumentationen for et gulvsystem limet til et undergulv med gulvvarme er fyldestgørende, når informationen i E 4.0 og E 4.3 sammenholdes, se Fig. 1.


LIMSYSTEM PÅ BETON MED INSTØBTE VARMERØR/ - KABLER

Limsystemet kan anvendes på et undergulv af beton med indstøbte varmerør- eller kabler. Det er yderst vigtigt, at gulvvarmesystemet konstrueres således, at der opnås en jævn temperaturfordeling på undergulvets overside.

En jævn temperaturfordeling opnås ved en indstøbningsdybde af rør/kabler på min. 30 mm, med en indbyrdes rørafstand på 300 mm c/c eller en kabelafstand på 150 mm c/c.

Inden gulvlægningen påbegyndes, skal temperatur og luftfugtighed i bygningen modsvare de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 - 65 % RF, ca. 20°C, se C 1.0. Dette kan evt. opnås ved, at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

I undergulve af beton o.l. med indstøbt gulvvarmeanlæg må restporefugten ikke være højere end 85 % RF, hvilket eftervises ved fugtmålinger.

Junckers Flydende Fugtspærre skal altid påføres undergulvet inden fuldlimning af gulvet.

Ved lægningen af gulvet skal gulvvarmeanlægget være slukket af hensyn til limens bearbejdelighed.

KOMPONENTER

1 - Parketbrædder/planker
•14 og 22 mm parketbrædder, inkl. skibsparket, se B 2.0 og B 3.0.
•15 og 20,5 mm planker, inkl. skibsplank, se B 5.0, B 6.0 og B 7.0.
•15 og 22 mm stavparket, se B 9.0.
•20,5 mm Whalebone planker, se B 10.0.

2 - Lim og Fugtspærre
•Junckers Parket Lim
•Junckers Flydende Fugtspærre

3 - Betonundergulv

4 - Varmerør/ -kabler

5 - Armeringsnet

6 - Isolering

7 - Råbetondæk

Fig. 2

Fig. 3


LIMSYSTEM PÅ BETON MED VARMEKABELMÅTTE

Limsystemet kan anvendes på et undergulv af beton med indstøbt varmekabelmåtte. Det eryderst vigtigt, at gulvvarmesystemet konstrueres således, at der opnås en jævn temperaturfordelingpå undergulvets overside.

For at beskytte varmekablerne samt sikre en jævn varmefordeling, skal varmekabelmåtten dækkes med min. 6 mm gulvspartelmasse. Før udlægning af varmemåtte, skal underlaget primes med gulvprimer, fx Junckers Flydende Fugtspærre påført i ét lag, se H 6.5.

Ved renoveringsopgaver, hvor varmesystemet lægges på et eksisterende tørt undergulv, kan limsystemet lægges, så snart spartellaget er belægningsklart. Følg spartelleverandørens anvisninger.

Ved opgaver, hvor varmekabelmåtterne lægges på et nyere betondæk, kan gulvlægningen påbegyndes, når temperaturen og luftfugtigheden i bygningen modsvarer de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 - 65 % RF, ca. 20°C, se C 1.0. Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

I undergulve af beton o. lign. med indstøbt gulvvarmeanlæg, må restporefugten ikke være højere end 85 % RF, hvilket eftervises ved fugtmålinger.

Junckers Flydende Fugtspærre skal altid påføres undergulvet inden fuldlimning af gulvet.

Ved lægningen af gulvet skal gulvvarmeanlægget være slukket af hensyn til limens bearbejdelighed.

KOMPONENTER

1 - Parketbrædder/planker
•14 og 22 mm parketbrædder, inkl. skibsparket, se B 2.0 og B 3.0.
•15 og 20,5 mm planker, inkl. skibsplank, se B 5.0, B 6.0 og B 7.0.
•15 og 22 mm stavparket, se B 9.0.
•20,5 mm Whalebone planker, se B 10.0.

​2 - Lim og Fugtspærre
•Junckers Parket Lim
•Junckers Flydende Fugtspærre

3 - Spartellag

4 - Varmekabelmåtte

5 - Betonundergulv

Fig. 4

Fig. 5

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf