Multi Roller 25cm

Används för vatten- eller lösningsmedelsbaserade lacker och oljeprodukter.

Material: polyester

Get contacted

Ladda ner

Professional woodcare for Flooring

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf