LAMEL TRÆGULVE
LIMSYSTEM INFORMATION

GULVVARME
Bolig / Erhverv

K 10.3

K 10.3


GULVVARME

K 10.0

Generel information

K 10.3

Limsystem information

Fig. 1

INDLEDNING

Vejledningen gælder 22 mm lamelbrædder fuldlimet til et undergulv med indbygget gulvvarme.

Bemærk at dokumentationen for et gulvsystem limet til et undergulv med gulvvarme er fyldestgørende, når informationen i K 10.0 og K 10.3 sammenholdes -> figur 1.


LIMSYSTEM PÅ BETON MED INDSTØBTE VARMERØR/ -KABLER

Limsystemet kan anvendes på et undergulv af beton med indstøbte varmerør- eller kabler. Det er yderst vigtigt, at gulvvarmesystemet konstrueres således, at der opnås en jævn temperaturfordeling på undergulvets overside.

En jævn temperaturfordeling opnås ved en indstøbningsdybde af rør/kabler på min. 30 mm, med en indbyrdes rørafstand på 300 mm c/c eller en kabelafstand på 150 mm c/c.

Inden gulvlægningen påbegyndes, skal temperatur og luftfugtighed i bygningen modsvare de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20°C (DK) -> J 10.0 – Generel information. Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

I undergulve af beton o.l. med indstøbt gulvvarmeanlæg må restporefugten ikke være højere end 65 % RF, hvilket eftervises ved fugtmålinger -> J 10.3 - Måling af fugt i undergulve.

Ved lægningen af gulvet skal gulvvarmeanlægget være slukket af hensyn til limens bearbejdelighed.

Komponenter i figur 3

1 - Lamelbrædder
• 22 mm lamelparket
• 22 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau. Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

2 - Lim
• Junckers Parket Lim

3 - Betonundergulv
4 - Varmerør/ -kabler
5 - Armeringsnet
6 - Isolering
7 - Råbetondæk

Fig. 2

Fig. 3 – Limsystem på beton med gulvvarme (principskitse)


LIMSYSTEM PÅ BETON MED VARMEKABELMÅTTE

Limsystemet kan anvendes på et undergulv af beton med indstøbt varmekabelmåtte. Det er yderst vigtigt, at gulvvarmesystemet konstrueres således, at der opnås en jævn temperaturfordeling på undergulvets overside.

For at beskytte varmekablerne samt sikre en jævn varmefordeling, skal varmekabelmåtten dækkes med min. 6 mm gulvspartelmasse. Før udlægning af varmemåtte, skal underlaget primes med gulvprimer.

Ved renoveringsopgaver, hvor varmesystemet lægges på et eksisterende tørt undergulv, kan limsystemet lægges, så snart spartellaget er belægningsklart. Følg spartelleverandørens anvisninger.

Ved opgaver, hvor varmekabelmåtterne lægges på et nyere betondæk, kan gulvlægningen påbegyndes, når temperaturen og luftfugtigheden i bygningen modsvarer de forventede fremtidige klimatiske forhold, fx 35 – 65 % RF, ca. 20°C (DK) -> J 10.0 – Generel information.
Dette kan evt. opnås, ved at gulvvarmeanlægget sættes i drift i det, efter forholdende, nødvendige omfang. I denne periode foretages korte daglige udluftninger.

I undergulve af beton o.lign. med indstøbt gulvvarmeanlæg, må restporefugten ikke være højere end 65 % RF, hvilket eftervises ved fugtmålinger -> J 10.3 Måling af fugt i undergulve.

Ved lægningen af gulvet skal gulvvarmeanlægget være slukket af hensyn til limens bearbejdelighed.

Komponenter i figur 5

1 - Lamelbrædder
• 22 mm lamelparket
• 22 mm lamelplank

i træsorterne Eg, Ask og Merbau. Sorteringer, overflade og dimensioner -> I 10.0

2 - Lim
• Junckers Parket Lim

3 - Spartellag
• Min. 6 mm

4 - Varmekabelmåtte

5 - Undergulv
• Beton

Fig. 4

Fig. 5 – Limsystem på beton med varmekabelmåtte (principskitse)

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf