RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV SPORTTRÄGOLV

G. 8.0

 


ALLMÄN INFORMATION

Dessa instruktioner ger praktiska instruktioner för rengöring och skötsel av Junckers massiva trägolv installerade i idrottshallar, gymnastiksalar och andra stora områden där idrott bedrivs.

Junckers sportgolv i massiv parkett levereras ytbehandlad med en slitstark lack och är färdig för användning genast efter installation.

Innan du använder sportgolvet
För extra skydd mot slitage, ofta rengöringsmedel och medel mot harts, kan det dock rekommenderas att ett lager med Junckers HP Sport appliceras innan golvet används. Rengöringsmaskin får ej användas innan golvet blivit lackerat och är helt torrt. Detta gäller också vid en eventuell tvätt innan behandling och överlackering.


FREKVENS, INSTRUKTION OCH UTRUSTNING

Rengöringsfrekvens:
Rengöringsfrekvensen bör anpassas till bruksmönstret. Bruksmönstret bör koordineras med rengöringsfrekvensen för att vattenbelastningen vid rengöring ska minimeras så mycket som möjligt.

Kom ihåg att instruera personal:
Instruera alltid ny personal som ska rengöra innan ansvaret för detta överlämnas.

Utrustning:
Mopp eller maskin för golvtvätt.
Vid bruk av golvrengöringsmaskin, se avsnittet ”Regler för bruk av golvrengöringsmaskin”.

Rengöringsmedel
Junckers Golvsåpa, Junckers Harpiksfjerner, Junckers Lakrens Surprime. Detaljerade anvisningar finns i databladen för varje enskild produkt. Se produktöversikt nedan. Om det är nödvändigt, tillsätt skumdämpare i tanken med smutsigt vatten.

Vid användning av andra rengöringsprodukter än som nämns i denna bruksanvisning, bör det säkerställas, genom garanti från leverantören, att dessa produkter inte kan skada golvet.

Märken från skosulor
Glidmärken från skosulor och liknande, som inte löses upp med Junckers Harpiksfjerner, tas bort med lite ren bensin på en trasa.

Harts från handboll:
Fläckar av harts blötes med koncentrerad Harpiksfjerner i 10 till 15 minuter. Använd eventuellt en sprayflaska för att applicera vätskan på fläckarna. Tvätta golvet med Junckers Golvsåpa för att ta bort de fläckvis applicerade Junckers Harpiksfjerner och för att återskapa korrekt friktion. 

TVÄTTANVISNING

Lätt smutsat golv: Dammsamlande mopp eller en lätt fuktad mopp.

Smutsigt golv:
Junckers Golvsåpa antingen med en hårt urvriden mopp eller maskin för golvrengöring. Junckers Harpiksfjerner kan eventuellt användas i tvättvattnet.

Smutsigt golv med hartsfläckar:
Junckers Harpiksfjerner tillsättes tvättvattnet i golvrengöringsmaskinen. Dosering: Se anvisning på emballagen.

Vid bruk av golvrengöringsmaskin:
2 banor med tvättvatten läggs ut i brädornas längdriktning och sugs sedan omedelbart upp eller efter maximalt 3 minuters verkan.
Ta därefter bort vatten med en torr trasa. Var uppmärksam på vattenspill när maskinen roterar. Lämna aldrig kvar vatten på golvet. Det kan skada golvet samt försämra golvets friktionsegenskaper vilket kan orsaka fallskador.


Fig. 1 - Korrekt utförd tvätt längs med brädorna.

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV GOLVRENGÖRINGSMASKINER

 1. Tvätt av sportgolv med maskinen ska alltid utföras längs med golvbrädorna. Se figur 1.

 2. Vattendoseringen ska alltid stå på lägsta markering. Vattenförbrukning: Högst 40 liter till 1000 m² (motsvarar 40 ml/m² ).
  Vattenförlust: Högst 10 liter till 1000 m² (motsvarar 10 ml/m²).

  Om maskinens vattendosering är okänd, kan man mäta den mängd som kommer tillbaka i maskinen av rent och smutsigt vatten. Se avsnittet ”Mätning av vattenförbrukning och vattenförlust vid tvätt”.

 3. Vatten får aldrig efterlämnas vid vändningar och stopp. Efterlämnat vatten ska omgående torkas upp.

 4. Vid utläggning av vatten i banor ska tvättvattnet sugas upp inom 3 minuter.

Fig. 2 - Fel tvättriktning

 1. Rengör sugarens gummiskrapor ofta vid tvätt. Byt ut gummiskraporna eller reparera sugaren om vatten blir kvar. Gummiskraporna ska bytas minst en gång om året.

 2. Använd Junckers Golvsåpa eller Junckers KlisterBorttagning i tvättvattnet. Andra typer av rengöringsmedel kan förstöra golvet.

 3. Maskiner för golvtvätt som har en avskärmning av det roterande tvätthuvudet kan arbeta med högre rotationshastighet utan vattenspill.

 4. Använd både mjuka borstar eller vita nylonrondeller. 

Vid frågor, kontakta Junckers tekniska service

Fig. 3

MÄTNING AV VATTENFÖRBRUKNING OCH VATTENFÖRLUST VID TVÄTT

I detta avsnitt visas hur kontrollmätning av maskintvättens dosering och uppsugning kan utföras, så att rekommenderad vattenförbrukning och vattenförlust kan beräknas.

Vattenförbrukning: Den mängd vatten som golvet utsätts för vid golvtvätt.

Vattenförlust: Den vattenmängd, utlagd vid tvätt, som inte sugs upp. Utrustning: Golvhink och litermått.

Metod: 

 1. Töm maskinen på allt gammalt vatten.
 2. Häll i 10 liter startvatten med tillsatt rengöringsmedel i maskinens renvattentank.
 3. Mät upp en golvarea på 100 m² (t.ex. 4 x 25 meter).
 4. Tvätta den uppmätta golvarean.
 5. Häll upp resten av det rena vattnet från maskinen i en hink och använd litermåttet till att bestämma hur många liter restvatten som återstår.
 6. Häll vattnet från tanken med smutsvatten i en hink och använd litermåttet till att bestämma mängden uppsuget vatten från golvet.

Beräkna värden, se nedanför.


BERÄKNINGSEXEMPEL, VATTENFÖRBRUKNING OCH VATTENFÖRLUST

Beräkning av vattenförlust:
10 liter startvatten ÷ 5 liter oanvänt restvatten ÷ 4 liter använt tvättvatten = 1 liter Se figur 3.

Vattenförlust, rekommenderad nivå:
Under 1 liter per 100 m² (motsvarande 10 liter per 1000 m²).

Beräkning av vattenförbrukning:
10 liter startvatten ÷ 5 liter oanvänt vatten = 5 liter.

Vattenförbrukning, rekommenderad nivå:
Under 4 liter för 100 m² (motsvarande maximalt 40 liter per 1000 m²).

LANGSIKTIGT UNDERHÄLL

Långsiktigt underhåll bör utföras med intervaller anpassat till golvets slitage.

Så görs en underhållslackering:
Före en omlackering tvättas golvet grundligt med Junckers LakRens Surprime.
Därefter slipas lätt med sandpapper grovlek 150-180.
Om lacken slitits bort fläckvis, avslipas och omlackeras berörda områden innan hela golvet lackeras.
När golvet är torrt, läggs ett lager med Junckers golvlack HP Sport över hela golvet.

Vax som använts i samband med dans och harts vid handboll, hindrar en god vidhäftning av lacken. Dessa produkter ska tas bort med maskinavslipning.
För att ge lacken möjlighet att härda så länge som möjligt bör lackeringen ske då golvet inte används under en längre period.
Nylackade golv ska inte tvättas förrän lacken har härdat helt. Tidigast efter 72 timmar.


SKYDDANDE ÅTGÄRDER

 • Placera stora mattor i full dörrbredd och med minst två meters längd vid alla ingångar så att inte grus och smuts dras in på golvet. Byt ut mattorna med jämna mellanrum.
 • Torka bort svett med Junckers LakRens Surprime så att inte golvet blir halt.
 • Kontrollera kontinuerligt ventilations- och värmesystem så att kondens undviks.

TEJP OCH REKLAMSTREAMERS

 • Lim på tejp och reklamstreamers har ofta en mycket hög vidhäftningsförmåga och kan därför när de avlägsnas, skada lacken på golvet.
 • Använd därför alltid tejp och streamers med låg vidhäftningsförmåga, t.ex en vinylfilm med avdragningsstyrka på max 7N / 25 mm.
 • Golvlacken skonas och arbetet underlättas ytterligare om borttagandet sker i en vinkel på < 90 grader.

TEKNISK TILLÄGGSINFORMATION

Produkter:
F 8.2 - Junckers HP Sport
F 8.10 - Junckers Harpiksfjerner
F 10.2 - Junckers Golvsåpa
F 10.3 - Junckers LakRens Surprime

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf