HP SPORT
PRODUKTINFORMATION

F 8.2

F 8.2


ALLMÄN BESKRIVNING

HP Sport är en luktsvag och mycket slitstark vattenbaserad, 2-komponentspolyuretanlack. Rekommenderas för renovering av lackerade sportgolv samt som topplack på obehandlade eller maskinslipade sportgolv av trä.

Obehandlade och maskinslipade trägolv ska grundas med Junckers GrundLak innan lackering.
HP Sport ska blandas med tillhörande härdare innan användning.

​Uppfyller kraven för friktion i förhållande till den europeiska sportnormen EN14904.

HP Sport är inomhusklimatmärkt och har genomgått omfattande provning avseende gasbildning och lukt. Märkningen visar att det inte finns några kemiska ämnen i produkten som negativt kan påverka luftkvaliteten i rummet.

Endast för affärsbruk.


PRODUKTBESKRIVNING

Produkt: 2-komponents-, vattenbaserad polyuretanlack. 

Förpackningsstorlekar: 4.95 liter (4.5+0.45) i glansgrad ultra matt, mat och halvblank. 

Utseende: Mjölkvitt i vått tillstånd. Färglös torkad.


TEKNISKA DATA

Täckförmåga: 10-12 m²/liter. 

Blandning: 10 delar lack blandas med 1 del härdare. 

Före applicering:
Skak/rör till all bottensats är löst upp.
Tillsätt härdare och skaka/rör om tills blandningen är homogen, minst 45 sekunder.
Låt blandningen vila i 10 minuter.
Skaka/rör om omedelbart därefter i minst 45 sekunder. 

Användningstid:
Blandningen ska användas inom två timmar och bör därefter kasseras.

Verktyg:
Pensel, lackrulle, luft/luftfri spruta, applikator. Vid användning av applikator ska lacken hällas ut i sparsamma mängder och snabbt fördelas jämt så att limbindning mellan de enskilda golvbrädorna undviks. 

Yttemperatur: 15-25 °C. 

Förtunning: Vid sprutmålning förtunnas med högst 15 % vatten. 

Torktid vid 20 °C och 50 % RF:
Ca. 3 timmar.
Klar för lätt trafik: Ca. 8 timmar.
Full slitstyrka uppnås efter 72 timmar.
Applicera högst 2 lager lack per dag.

RF: Vattenhaltiga produkter har en viss klibbeffekt och rekommenderas därför endast till rum med stabil luftfuktighet. Det betyder att skillnaden mellan den högsta och lägsta luftfuktigheten inte får variera mer än 30 % över året. 

Rengöring av verktyg: Verktygen bör rengöras med rent vatten omedelbart efter användning. 

Förvaring: Hållbar i minst 1 år i oöppnad förpackning vid 20 °C. Får inte utsättas för temperaturer under 5 °C. 


REKOMMENDEREDE SYSTEM

Obehandlade/slipade golv:
1 lager GrundLak 8 m²/liter
​​+ 2 lager HP Sport 10-12 m²/liter.

Tidigare lackade golv:
1 lager HP Sport 10-12 m²/liter. 


BRUKSANVISNING

Obehandlade/slipade golv:
Ytan skall vara helt ren, torr och fri från damm, vax, fett, polish, tvålrester och liknande. Vax, oljefläckar, lackrester och liknan­de tas bort genom slipning. Ta bort slipdamm genom att dammsuga och rengör ytan med en trasa upprullad i rent vatten.

 • Applicera ett lager Junckers GrundLak. Låt lacken torka. 
 • Därefter slipas med fint sandpapper (korn 150-180) längs träfibrerna.
 • Slipdammet dammsugas bort och golvet torkas av med en hårt urvriden trasa och rent vatten. 
 • Applicera ett lager HP Sport.
 • Låt det torka över natten och applicera sedan det sista lacklagret.
 • Eventuella linjemarkeringar påföres innan det sista lagret.

Tidigare lackade golv:

 • Före lackningen tvättas med Junckers LakRens Supreme.
 • Slipa noga med korn 150-180.
 • Slipdammet tas bort med dammsugning och golvet avtorkas med en hårt urvriden trasa och rent vatten.
 • Applicera ett lager HP Sport och låt det torka.
 • Innan hela golvet lackeras rekommenderas att en vidhäftningstest görs på en mindre yta. 

Hur en vidhäftningstest görs:
Gör ett par fält 2 gånger med 4 timmars intervall. Efter att ha torkat i 24 timmar kontrolleras fältens vidhäftning genom att skrapa med kanten av ett mynt. Om vidhäftningen är bra och ytan är snygg, lackas hela golvet. 

Om resultatet inte är tillfredsställande, fortsätt då enligt beskrivning under ”Golv behandlat med vax/polish”. 

Golv behandlat med vax/polish:

 • Ytan maskinslipas innan lackering.
 • Använd sandpapper, kornstorlek 24-36, för att ta bort gammal lack.
 • Ta bort slipspår med kornstorlek 60-80.
 • Avsluta med kornstorlek 120-150 för att uppnå en helt slät yta.
 • Slipdammet tas noggrant bort med dammsugning.
 • Lackera därefter enligt beskrivning under ”Obehandlade/avslipade golv”. 

SÄKERHET

Läs noga instruktionerna på förpackningsetiketten innan produkten tas i bruk och följ de angivna säkerhetsanvisningarna.

För ytterligare information hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.


MER INFORMATION

F 5.3 - Junckers GrundLak
F 8.1 - Junckers HP SportsLine
​F 10.3 - Junckers LakRens Supreme

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf