Massiva trägolv och kostnader över hela brukningstiden

När du väljer ett nytt golv är det viktigt att känna till golvets förväntade brukningstid plus utgifter för rengöring och underhåll. Vår erfarenhet är att en dokumenterat hållbar totalekonomi är avgörande för helheten vid en investering i ett golv.

Ett massivt trägolv från Junckers håller mycket länge. Våra massiva golv kan slipas och lackeras eller oljas många gånger, vilket ger stora kostnadsfördelar jämfört med konkurrerande golvprodukter.

OMKOSTNADER VID INKÖP

Golvets inköpsomkostnader beror på vilket system du väljer.

  • Alla Junckers-lösningar för golv i sportanläggningar tillverkas i enlighet med den europeiska idrottsnormen SS-EN 14904 för sportbeläggningar, men det finns skillnader vad gäller konstruktionshöjd och prestanda/egenskaper.
  • Andra system för bostäder och arbetsplatser uppfyller de byggnadsregler som gäller vid tillverkningstillfället och kan installeras som flytande golv med Junckers byglingssystem, monteras självbärande med spikförband mot bjälklag eller som en limmad lösning.

OMKOSTNADER FÖR UNDERHÅLL
DAGLIG RENGÖRING

Junckers golv är enkla att underhålla. Den dagliga rengöringen klarar du med sopning eller dammsugning. Du kan eventuellt tvätta av golvet med en urvriden trasa eller mopp. Junckers golv kräver inga särskilda tvätt- eller putsmedel.

LÄTT BEHANDLING

Vissa trägolvstillverkare menar att deras golv inte kräver omlackering eller oljebehandling. Det stämmer inte. Alla trägolv slits och repas med tiden och efter hand behöver golvet genomgå en lätt behandling.

På billiga trägolv ser man ofta ytbehandlingar av så dålig kvalitet att golvet måste lackeras om eller inoljas mycket ofta. Junckers använder egentillverkade kvalitetslacker som sparar både tid och pengar för användaren i det långa loppet.

I en sporthall med Junckers-golv behöver golvytan lackas om i genomsnitt vart 5:e år. Om underhållet utförs med detta är det mycket sällan som golvet behöver genomgå en fullständig slipning. Det är inte ovanligt att se sporthallar med Junckers-golv som är 50–60 år gamla.

FULLSTÄNDIG SLIPNING OCH OMLACKERING

Ett massivt 22 mm Junckers-golv kan slipas mellan åtta och tio gånger under hela golvets livslängd.

Med Junckers slitstarka lacker blir tidsintervallet mellan slipningarna mycket långt. När ett syntetiskt golv eller ett lamellgolv når slutet av sin brukningstid har ett massivt trägolv från Junckers i regel bara nått fram till första slipningen.

Ett Junckers golv bevarar sin hållfasthet även efter upp till 9 omslipningar. Efter 10 till 15 års användning kommer många konkurrerande golv att börja förlora sin styrka. Många av dessa golv kan bara slipas två gånger under sin brukningstid.

Ett exempel är Junckers golv i sporthallar som normalt behöver slipas och lackas om med cirka 15 års intervall.

ÅTERVINNING

Junckers massiva trägolv är 100 % återvinningsbara och CO2-neutrala, och det blir inga problem med återvinning och bortskaffande.

 

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf