BJÄLKLAGSSYSTEM 

Level 78+ - Strøsystem med dämpning av stegljud

Level 78+ är ett bjälklags- och bärsystem för montering av självbärande trägolv, med möjlighet till stegljudsdämpning. Systemet används i regel för ojämna undergolv.

Lösningen har utvecklats som svar på ökande lagkrav på ljudisolering mellan våningar. Med Level 78+ och Junckers stegljudsdämpare fås en dokumenterad dämpning på 19–20 dB av stegljuden mellan våningarna, beroende på bjälklagshöjden.

Stegljudsdämpningen monteras på de bärande klossarna, som sedan klickas fast på bjälklaget. Därefter utförs nivellering till önskad höjd och planhet utan spik eller verktyg.

Konstruktionshöjd 78–224 mm.

Se aktuella tekniska datablad för mer information.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf