Sedan Junckers Industrier grundades har företaget sociala ansvar varit en integrerad del av vårt sätt att driva verksamheten.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Sedan Junckers Industrier grundades har företaget sociala ansvar varit en integrerad del av vårt sätt att driva verksamheten.

Vi menar att det är avgörande för miljön att samhället som helhet, regeringar och organisationer, samarbetar internationellt om ytterligare minskning av energiförbrukningen, förbrukningen av fossilbaserad energi och CO2-utsläpp så att vi inte förstör framtidens klimat och våra gemensamma levnadsvillkor.

Junckers anslöt sig under 2011 till de 10 principerna under Global Compact, och har beskrivit arbetets framsteg varje år enligt de enskilda principerna i företagets CSR-rapport.

Vårt sociala ansvar har sin utgångspunkt i våra affärsprinciper och våra värderingar, som sammantaget återspeglar det uppträdande vi vill uppvisa inom ramen för vår verksamhet. Värderingar som öppenhet, förtroende, respekt och ansvar utgör grunden för vårt sätt att driva vårt företag.

Det innebär att vi respekterar lagen, miljön, människor och deras rättigheter samt att vi tar ansvar för att minimera vår energiförbrukning och skapa en säker och sund arbetsmiljö som också ger god trivsel för våra medarbetare. Vårt fokus och våra målsättningar om förbättringar avser därför CSR inom mänskliga rättigheter och antikorruption, miljö och energi samt relationer till medarbetarna.

keyboard_arrow_uppicture_as_pdf