TILBEHØR
PRODUKT INFORMATION

Junckers Flydende Fugtspærre
Erhverv / Bolig

H 6.5

 

H 6.5

 


GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Flydende Fugtspærre er en 1-komponent flydende fugtspærre, der anvendes sammen med Junckers Limsystem mod restbyggefugt i nystøbte betongulve samt i eksisterende betonkonstruktioner. Produktet må anvendes, hvor restporefugten i undergulvet er max. 95 % RF (max 85 % RF ved gulvvarme).

Til underlag af Anhydrit eller asfalt påføres produktet i kun ét lag af ca. 120 g/m² som primer til sikring af tilstrækkelig vedhæftning mellem underlag og lim.

Produktet påført i ét lag af ca. 120 g/m² kan ligeledes bruges til at forstærke porøse overflader samt overflader med rester af eksisterende lim fra tidligere installationer.

Junckers Flydende Fugtspærre må ikke anvendes til sikring mod vedvarende fugtpåvirkning.

Da fugtmåling og bestemmelse af årsager til fugt kan være særdeles vanskeligt, anbefales det, at Junckers tekniske service kontaktes ved enhver tvivl om anvendelsen af Junckers Flydende Fugtspærre.


TEKNISKE DATA

Produkt: Polyuretan binder.

Emballagestørrelse: 5 kg. Rækker til ca. 22 m² som fugtspærre og 40 m² som primer.

Forbrug: Ca. 220 g/m² påført i 2 lag og 120 g/m² i ét lag.

Farve: Blå.

Konsistens: Tyndtflydende væske.

Tørretid: 40 – 50 min afhængig af temperatur, luftfugtighed samt undergulvets restporefugt.

Anvendelsesforhold:
Undergulvstemperatur: min. 15° C
Rumtemperatur: min. 18° C
Luftfugtighed: max. 70 % RF

Opbevaring: Holdbar i min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares køligt og frostfrit, minimum 5° C.

Rengøring: Malerulle bortskaffes efter brug.


BRUGSANVISNING

Underlaget skal være fri for fedt, støv og løse partikler. Der skal altid støvsuges inden påføring af fugtspærren.

Fugtspærren påføres i 2 lag med korthåret rulle efter følgende anvisning:
1. lag: påfør 1 lag ca. 120 g/m². Lad tørre ca. 40-50 min. inden 2. lag påføres.
2. lag: påfør 1 lag ca. 100 g/m² vinkelret på 1. lag. Lad tørre min. 1 og max. 72 timer inden der fuldlimes med Junckers Parketlim.

Sørg for at fugtspærren er helt tør, før gulvinstallation påbegyndes.


SIKKERHED

Se vort Sikkerhedsdatablad.​

keyboard_arrow_up picture_as_pdf