MASSIVT TRÆGULV
LÆGNINGSVEJLEDNING

A3 Demontabelt Sportsgulv
Sport

D 3.1.1

 

D 3.1.1

 


JUNCKERS PORTABLE A3

D 1.0 Generel information
D 1.1 Bøjlesystem Information
D 3.1 Projekteringsvejledning
D 3.1.1 Lægningsvejledning

Fig. 1

FØR GULVLÆGNINGEN

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen bør der være konstant varme på.

Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til inventar, afretningslag og andre indvendige arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. grundlæggende malerarbejde skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20° C.

Restporefugtindholdet for betonundergulve må max. være 90 % RF og fugtindholdet for træbaserede undergulve 6-12 % (DK).

Opmagasinering af panelerne skal foregå under samme klimakonditioner, som når gulvet benyttes.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers kundeservice inden lægning.


1. UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal have en planhed der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt.

Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

OBS: For alternativ målemetode, se D 1.1 – Planhed af undergulv.


2. UDLÆGNING AF FJEDERMÅTTE

Generelt bør det sikres, at gulvet ved udlægning isoleres mod såvel byggefugt som jordfugt fra undergulvet.

Fjedermåtten udlægges parallelt med elementernes læggeretning og med tætte samlinger, der fastholdes ved hjælp af tape.

Er undergulvet helt eller delvist uelastisk anvendes en 10 mm fjedermåtte, mens der på elastiske undergulve, f.eks. eksisterende sportsgulve med visse sportsfunktionelle egenskaber, anvendes en 5 mm fjedermåtte.

Større belastninger på gulvet
I forbindelse med større belastninger, fx fra mobile basketballstandere o.l., kan fjedermåtten langs gulvets yderkant erstattes af krydsfinér, der forhindrer uhensigtsmæssige deformationer og dermed beskadigelse af elementerne. Se projekteringsvejledning for bøjlegulve 2.1.


3. LÆGNING AF PANELER - FØRSTE RÆKKE

Første række paneler udlægges på en ret linie med samlingsbeslaget pegende i læggeretningen.

Panelerne samles endevis med løs samlingsfer.
Se Projekteringsvejledning 3.1

Alle paneler nummereres på bagsiden ved første udlægning for at sikre korrekt placering ved senere lægning i forhold til evt. liniemarkering.


4. LÆGNING AF PANELER - ØVRIGE RÆKKER

Panelerne udlægges i fast forbandt, så alle endesamlinger forskydes 900 mm fra række til række.

Panelerne presses tæt sammen i langsgående fer og not samling, før de trykkes ned i samlingsbeslaget. Benyt evt. en gummihammer.


5. KANTLISTER

Til systemet hører kantlister, der monteres i hele gulvets omkreds.

Anvend evt. en gummihammer til at montere listerne.

Start med de 8 hjørneprofiler og herefter øvrige kantlister.

Sørg for at kantlisterne er monteret korrekt, så de understøtter de enkelte paneler. (Se lille tegning)


6. DEMONTERING AF GULVET

Demonter kant- og hjørneprofiler.

Løse samlingsfer fjernes række for række med en udtrækskrog.

Panelerne optages forsigtigt og placeres i stakke på transportvogne. Der holdes indbyrdes afstand imellem de enkelte paneler for bedst mulig ventilation, f.eks. ved brug af afstandslister.

Fjedermåtten samles i ruller og lagres stående.

Transportvogn
Junckers transportvogne kan opmagasinere 40 stk. hele paneler pr. vogn.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf