MASSIVT TRÆGULV
LÆGNINGSVEJLEDNING

Junckers Demonterbart A3 system
Sport

D 3.1

 

D 3.1

 


DEMONTABELT A3 SYSTEM
D 1.0 Generel information
D 1.1 Bøjlesystem information
D 3.1 Projekteringsvejledning
D 3.1.1 Lægningsvejledning 

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Junckers demontabelt A3 gulvsystem er baseret på 22 mm massive parketbrædder, præfabrikerede i elementer og lagt svømmende på fjedrende underlagsmåtte. Gulvsystemet er et såkaldt fladeelastisk sportsgulv med en middel stødabsorption og fjedring, velegnet som midlertidigt sportsgulv til dans, fitness og aerobic samt evt. med bestemte opstregninger til en given sportsgren.

Konstruktionshøjde 27, henholdsvis 32 mm, afhængig af underlagsmåtte.

Junckers demontabelt A3 sportssystem er certificeret i henhold til EN 14904:A3 ved brug af 10 mm sportsfoam, se Fig. 2.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når D 1.0, D 1.1, D 3.1 og D 3.1.1 sammenholdes, se Fig. 1.


KOMPONENTER

1 - Gulvelementer
• Fremstillet af Junckers 22 mm massive parketbrædder til sport.

Træsorter, sorteringer og overflade: Bøg, Premium, lakeret på flader og kanter.

Bredde x Længde:
1/1 element: 513 x 1800 mm
1/2 element: 513 x 900 mm

2 - Beslag
• Præmonteret metalsamlebeslag

3 - Mellemlag
• 5 mm Junckers Sportsfoam, se H 3.3
• 10 mm Junckers Sportsfoam

4 - Fugtspærre på beton
• Junckers Fugtspærre
4 x 25 m ruller 0,20 mm PE-folie

Fig. 2

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

Det demonterbare gulvsystem installeres som et svømmende gulv på et tørt og selvbærende gulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer, fx eksisterende sportsgulv. Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet. Valg af mellemlag afhænger af undergulvskonstruktion og fugtforhold.


GULVELEMENTER

Gulvelementerne udlægges i fast forbandt, så alle endesamlinger forskydes 900 mm fra række til række. Elementerne holdes sammen af de præmonteret samlingsbeslag samt af en not/fer i de langsgående samlinger og ved ilægning af en løs fer i de tværgående samlinger.

Til systemet fås såkaldte midterrække elementer med samlebeslag i hver side, så udlægning kan starte fra midten af rummet/gulvet.


AFSTAND TIL VÆGGE

Til vægge og faste installationer, som fx søjler, skal der holdes en afstand på 2 mm pr. lbm. på tværs af gulvet, dog med en minimums afstand på 30 mm.


TILBEHØR

Transportvogn: Designet til transport/opbevaring af 40 hele gulvelementer.
Midterrække elementer: Med samlebeslag i hver side så udlægning kan starte fra midten.
Kantlister: Metalrampe som afslutning af gulvet.
Udtrækskrog: Krog til udtrækning af løs fer ved optagning af gulvet.
Ekstra løse fer: Fremstillet af stærk plast.

Se også H 5.0


BÆREEVNE VED PUNKTLASTER

Junckers Demonterbart A3 system er testet og godkendt for nedenstående maksimale punktlaster i forhold til lastarealet:

ø 25 mm: 3,5 kN (ca. 350 kg) 100x100 mm: 4,0 kN (ca. 400 kg)

Fig. 4

BÆREEVNE

Det demonterbare gulvsystem er konstrueret således, at det udover gode sportsmæssige egenskaber har tilstrækkelig bæreevne i forhold til de belastninger der kan forventes påført gulvfladen i forbindelse med udøvelse af sport.

I Tabel 1 ses gulvsystemets anvendelse i forhold til belastningsklasserne i EN 1991-1-1.

I Fig. 4 ses den maksimale bæreevne fra punktlaster.

For yderligere definition af belastningsklasser og -typer, se D 1.0.

 

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast Hjullast
C4: Samlingslokaler fx. gymnastiksale og scener Godkendt* Godkendt**
C5: Samlingslokaler fx. sportshaller inkl. tribuner Godkendt Godkendt**

* Punktlast areal min. 200 x 200 mm
** Hjullast, se D 1.0 - Tabel 2 


MATERIALEFORBRUG

Nettoforbrug til en basketball bane iht. de officielle FIBA regler 19 x 32 meter (inkl. en 2 meters sikkerheds zone omkring banen).

1/1 Elements: 665 stk.
1/2 Elements: 38 stk.
Løse fer: 703 stk. (inkl. 38 stk. ekstra) Fjedermåtte: 632 m² (9 rl. á 75 m²) Fugtspærre: 632 m² + spild (7 rl. á 100 m²)

OBS: På grund af gulvelementernes størrelser, vil det aktuelle gulvareal som regel være en anelse større end de opgivne tal.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf