MASSIVT TRÆGULV
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

Junckers Bøjle Sportsgulv
Sport

D 2.1

 

D 2.1

 


BØJLE SPORTSGULV

D 1.0 Generel information
D 1.1 Bøjlesystem information
D 2.1 Projekteringsvejledning
D 2.1.1 Lægningsvejledning 

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Et Junckers sportsgulv monteret med bøjler er baseret på 22 mm massive parketbrædder, lagt som svømmende gulv på en fjedrende underlagsmåtte.

Gulvsystemet er et såkaldt fladeelastisk sportsgulv med en middel stødabsorption og fjedring, særligt velegnet til fitness og aerobic.

På grund af den lave byggehøjde er systemet også velegnet til renovering. Samlet konstruktionshøjde fås i 27 mm og 32 mm, afhængig af tykkelse på valgte underlags‐ måtte.

Junckers Bøjlesystem til sport er testet og godkendt i henhold til EN 14904:A3 ved brug af en 10 mm Junckers SportsFoam.

Bemærk at informationen for et aktuelt gulvsystem kun er fyldestgørende, når Generel information, System information, Projekteringsvejledning og Lægningsvejledning sammenholdes, se Fig. 1.


GULVKOMPONENTER - JUNCKERS BØJLESYSTEM

 

GULVKOMPONENTER

1 - Parketbrædder
22 mm massive parketbrædder

Træsorter, sorteringer og overflade, se B 2.0

Tykkelse x Bredde x Længde:
22 x 129 x 3700 mm

2 - Monteringsbøjler
For valg af bøjlestørrelse, se D 1.1

3 - Mellemlag
5 mm Junckers Sportsfoam
10 mm Junckers Sportsfoam
Se H 3.3

4 - Fugtspærre på beton
Junckers Fugtspærre, 0,20 mm PE-folie.
4 x 25 meter.

5 - Bræddestødslim
Junckers SylvaFix

6 - Junckers Fugebånd
Højde x Bredde x længde:
12 x 12 x 1000 mm

7 - Afstand til væg
2 mm pr. m på tværs af gulvfladen, minimum 30 mm. Gælder også til faste installationer, fx søjler, se også D 1.1.

Fig. 2


SYSTEMSPECIFIKATION

Et Junckers sportsgulv monteret med bøjler installeres som et svømmende gulv på et tørt og selvbærende gulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer, f.eks. et eksisterende sportsgulv.

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet.

Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

Valg af mellemlag og fugtspærre afhænger af undergulvskonstruktionens beskaffenhed samt fugtforhold, se D 1.1.


PARKETBRÆDDER

Parketbrædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen.

Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække kan bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.


MELLEMLAG

Valg af tykkelse på fjedermåtte (Junckers Sportsfoam) afhænger af undergulvets egenskaber.

Er undergulvet helt eller delvist uelastisk anvendes 10 mm fjedermåtte, mens der på elastiske undergulve, f.eks. eksisterende sportsgulve med visse sportsfunktionelle egenskaber, anvendes 5 mm fjedermåtte.


BÆREEVNE VED PUNKTLASTER
Bøjlesystemet er testet og godkendt for nedenstående maksimale punktlaster i forhold til lastarealet: ø 25 mm: 3,5 kN (ca. 350 kg) 100x100 mm: 4,0 kN (ca. 400 kg)

Fig. 3

BÆREEVNE

Bøjlesystemets bæreevne afhænger af belastningsform og undergulvstype. Endvidere kan gulvets totale tværudvidelse, afhængig af rumklima og bøjlestørrelse, i nogle tilfælde have betydning.

I Tabel 1 ses gulvsystemets anvendelse i forhold til belastningsklasserne i EN 1991-1-1.

Tabel 1

Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast

Hjullast

C4: Samlingslokaler fx. gymnastiksale og scener

Godkendt*

Godkendt**

C5: Samlingslokaler fx. sportshaller inkl. tribuner

Godkendt

Godkendt**

* Punktlast areal min. 200 x 200 mm
** Hjullast, se D 1.0 - Tabel 2

I Fig. 3 ses den maksimale bæreevne fra punktlaster.

For yderligere definition af belastningsklasser og -typer, se D 1.0.


MATERIALEFORBRUG

Netto materialeforbrug for sportsgulve monteret med bøjler:

Brædder: Areal + ca. 2 % spild
Bøjler: 17 stk. pr. m²
Løse fer á 600 mm: 1 x hallens længde
Fjedermåtte: Areal + ca. 2 % spild
Junckers SylvaFix bræddestødslim: 1 flaske pr. 75 m²
Junckers fugebånd: 2 x gulvbredden Fugtspærre, 0,20 mm PE-folie: Areal + ca. 10 % spild

Ved rum med mange søjler o.l. bør der beregnes et ekstra forbrug af bøjler.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf