MASSIVT TRÆGULV
LÆGNINGSVEJLEDNING

Bøjlesystem
Sport

D 2.1.1

 

D 2.1.1

 


BØJLE - SYSTEM INFORMATION

D 1.0 Generel information, Sportssystemer
D 1.1 Generel Information, Bøjle- og Demontable Sportsgulve
D 2.1 Projekteringsvejledning, Bøjlelagte Sportsgulve
D 2.1.1 Lægningsvejledning, Bøjlelagte Sportsgulve

Fig. 1

FØR GULVLÆGNINGEN

Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet. I fyringssæsonen bør der være konstant varme på.

Betonstøbninger, herunder indstøbning af bøsninger til inventar, afretningslag og andre indvendige arbejder der kan tilføre bygningen fugt, fx grundlæggende malerarbejde, skal ligeledes være afsluttet.

Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 35 og 65 % (DK) og temperaturen ca. 20° C.

Restporefugtindholdet for betonundergulve må max. være 90 % RF og fugtindholdet for træbaserede undergulve 6-12 % (DK).

Massive parketbrædder bør altid lægges umiddelbart efter ankomsten til byggeriet. Hvor parketbrædderne leveres emballeret i pakker, må emballagen ikke åbnes før umiddelbart inden gulvlægningen påbegyndes.

NB: Lægningsvejledningen skal nøje gennemlæses før start. Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers kundeservice inden lægning.


1. PLANHED AF UNDERGULV

Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

OBS: For alternativ målemetode, se D 1.1 – Planhed af undergulv.


2. FUGTSPÆRRE

På beton udlægges fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, med 200 mm overlæg ved alle samlinger.

Folien føres op ad vægge o.l. og tapes i alle samlinger med 50 mm bred tape.

OBS: Ved renoveringsopgaver, hvor gulvsystemet lægges på eksisterende undergulve af træbaserede materialer, skal det sikres, at hele konstruktionsopbygningen er fugtteknisk korrekt udført.


3. MONTERINGSBØJLER

Tjek, at du har fået leveret den rigtige bøjlestørrelse, før du går i gang med lægning af gulvet.

Bøjlestørrelse vælges som hovedregel ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed i bygningen over året, men ved større gulvflader kan det for at minimere gulvfladens totale bevægelse, være nødvendigt at vælge en bøjletype større end det, den forventede maksimale luftfugtighed angiver.

Til trægulve < 500 m² anvendes en bøjle i størrelse 129,4mm (Gul, 2-huls)
Til trægulve > 500 m² anvendes en bøjle i størrelse 129,6mm (Sort, 2½-huls)

Bøjleforbrug: 17 stk. pr. m².

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Junckers tekniske service før installation påbegyndes.


4. FJEDERMÅTTE

Fjedermåtten udlægges parallelt med den korteste side i rummet, eller vinkelret på brædderne, og med tætte samlinger, der fastholdes vha. af tape.

OBS: Er undergulvet helt eller delvist uelastisk, anvendes en 10 mm fjedermåtte, mens der på elastiske undergulve, fx eksisterende sportsgulve med visse sportsfunktionelle egenskaber, anvendes en 5 mm fjedermåtte.


5. LÆGNING AF BRÆDDER

Det anbefales at lægge parketbrædderne parallelt med den længste side af rummet.

OBS: Brædderne lægges altid med feren (både for enden og på langs af brættet) pegende fremefter i læggeretningen.


6. BØJLER, FUGEBÅND OG LIM

Med brættets bagside opad slås bøjleenden med hul(ler) i ned i bøjlesporet, således at bøjlens frie ende peger i ferens retning, hvilket også er læggeretningen, se figur 6.1 og 6.2.

Parketbrædderne limes i alle bræddestød, se figur 6.3. Massive parketbrædder må aldrig limes på langsiderne.

Junckers fugebånd (A) monteres stramt mellem bræddeender og vægge, se figur 6.4.

På gulve op til 25 meters længde anvendes et fugebånd og for gulve op til 50 meters længde anvendes to fugebånd.

OBS: Ved søjler og lignende der på anden måde bryder gulvfladen, placeres ekstra bøjler med en afstand på 200 mm.


7. AFSTANDE

Afstanden (A) mellem gulvbrædderne og vægge/lodrette faste installationer udregnes som 2 mm pr. løbende meter gulvbredde i hver side, dog mindst 30 mm i begge sider. For afstande ved gavle, se pkt. 6.

Den første bøjle placeres højst 80 mm fra den bræddeende, der støder op til gavlen. Afstand mellem bøjlerne på de 3 yderste rækker brædder i hver side skal være 400 mm. I alle andre rækker skal afstanden være 500 mm.

Det sikres, at bøjlerne ikke berører hinanden ved at forskyde dem på linie med ca. 50 mm.

OBS: Det er vigtigt at den frie bøjleende kommer ordentligt op i sporet på nabobrættet.
Dette kan være vanskeligt pga. måttens eftergivelighed, så brug en lille metalplade eller lign. som underlagsplade for at få bøjlerne op i bøjlesporet. Metalpladen rykkes med rundt efterhånden som arbejdet skrider frem.


8. MØNSTER OG BRÆDDESTØD

Læg brædderne i uregelmæssigt mønster. Bræddestødende fordeles mest muligt.

Afstand (A) mellem bræddestød i to på hinanden følgende rækker bør være min. 450 mm, se figur 8.1. Stavstød i en brædderække må ikke ligge på linie med stavstød i naborække, men skal spredes mest muligt.

Brædderne i den sidste række tilpasses, se figur 8.2.

Husk afstanden (B) til væggen, se figur 7.A.

Brædderne i den sidste række limes i noten og lægges til brædderne i den forrige række. Brug gulvjern (C) til at få det sidste bræt på plads, se figur 8.3. Husk at fjerne afstandsklodser inden montering af fodlister.

OBS: Det er kun brædderne i den sidste række, der må limes på den lange led.


9. FLANGER OG GULVROSETTER

Ved montering af flanger i gulvfladen skal flangens indvendige diameter have en overstørrelse på minimum 40 mm i forhold til rørets, dvs. netstangens udvendige diameter.

Ved gulvets yderzoner monteres alle flanger excentrisk mod gulvets midte i forhold til bøsningerne i betonen, se tegning.

OBS: Montage af gulvrossetter skal udføres således, at såvel vertikale som horisontale bevægelser i gulvet kan foregå uhindret. Undgå at placere bøjler i flangens monteringsområde.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf