MASSIVT TRÆGULV
BØJLESYSTEM INFORMATION

Junckers Sportsgulvsystemer
Sport

D 1.1

 


BØJLESYSTEM TIL SPORT

D 1.0 Generel information
D 1.1 Bøjlesystem information
D 2.1 Projekteringsvejledning
D 2.1.1 Lægningsvejledning

Fig. 1

INDLEDNING

Denne information omhandler generelle forudsætninger i forbindelse med specifikation af:

  • Junckers Bøjlesystem til sport.
  • Junckers Demontable Gulvsystemer.

UNDERGULVE

Undergulve kan være udført af beton, letbeton eller i forbindelse med renovering være et eksisterende sportsgulv med fx en syntetisk eller træbaseret gulvbelægning.

Undergulvets elasticitet har en direkte indvirkning på det færdige gulvs egenskaber hvad angår nedbøjning, støddæmpning og boldrefleksion. Ved renoveringsopgaver må eksisterende gulves elasticitet og bæreevne vurderes i forhold til gulvets anvendelse.

Hvor der i samme gulvflade indgår flere undergulvstyper, bør disse tilstræbes udført med ensartet elasticitet og planhed, således at det færdige gulv opnår en ensartet virkemåde.

Fugtindholdet i et træbaserede undergulv skal være i ligevægt med rummets relative luftfugtighed. Dvs. 6-12 % fugtindhold.


Fig. 2

UNDERGULVETS PLANHED

Undergulvet skal inden udlægning af mellemlag være afrettet, så afvigelser fra planhed ikke fraviger kravet i den valgte af de to nedenstående metoder, se Fig. 2.

A) Traditionel retholt
Undergulvet skal have en planhed, der ikke afviger mere end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Afvigelsen måles som åbninger under retholtet. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.

B) Retholt med ben
Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end ± 2 mm på et 2 meter retholt (2 mm ben).

Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder, f.eks. over støbeskel, skal være afrettet, så afvigelser fra planhed er mindre end ± 0,6 mm på et 0,25 meter retholt (0,6 mm ben).

På betongulve kan for store ujævnheder afrettes ved udlægning af en selvnivellerende spartelmasse. Træbaserede undergulve kan afrettes ved afslibning, montering af hårde træfiber-plader, evt. kombineret med spartling, eller ved udlægning af en fibergips.

Krav til planhed af undergulv udtrykkes i Junckers tekniske information som: Ikke større afvigelse fra planhed end 2 mm på et 1,5 meter retholt.


MELLEMLAG - FJEDERMÅTTE

Som mellemlag for Junckers svømmende sportsgulve anvendes Junckers Sports Foam.

Undergulvets elasticitet er afgørende for valg af mellemlag. Er undergulvet helt eller delvist uelastisk anvendes Junckers 10 mm Sports Foam.

På et elastisk undergulv, f.eks. et eksisterende sportsgulv med visse sportsfunktionelle egenskaber, kan Junckers 5 mm Sports Foam anvendes.

For yderligere information: H 3.3.


FUGTISOLERING

Betonundergulve
Restporefugten i betonen må max. være 90 % RF.

På betonundergulve kræves der isolering mod byggefugt, og på terrændæk tillige mod jordfugt.

Fugtisoleringen etableres ved udlægning af en fugtspærre, min. 0,20 mm PE-folie, f.eks. Junckers Fugtspærre, med tapede overlapninger, direkte på betonen, se Fig. 3.

Træbaserede undergulve
Ved renoveringsopgaver, hvor svømmende gulvsystemer lægges på eksisterende undergulve af træbaserede materialer, skal det sikres, at hele konstruktionsopbygningen er fugtteknisk korrekt udført.

Som hovedregel udlægges der ingen fugtspærre ovenpå eksisterende trægulve, idet dette kan medføre fare for svampeangreb i underkonstruktionen, se Fig. 4.

Fig. 3

Fig. 4


AFSTANDSREGLER

Til vægge og faste installationer, f.eks. søjler, skal der holdes en afstand på 2 mm pr. m på tværs af gulvet i begge sider, med en minimums afstand på 30 mm.

Ved mindre gulve indtil 7,5 m spænd på tværs af gulvet, kan minimum afstanden reduceres til 15 mm.

På langs af gulvet gælder det for bøjlesystemet, at der mellem bræddeender og vægge placeres fugebånd.


Fig. 5

VALG AF MONTERINGSBØJLE

Bøjler til at samle trægulvet fås i flere størrelser, svarende til forskellige luftfugtighedsintervaller.

Bøjlestørrelse vælges som hovedregel ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed i bygningen over året, men ved større gulvflader kan det for at minimere gulvfladens totale bevægelse, være nødvendigt at vælge en bøjletype større end det, den forventede maksimale luftfugtighed angiver.

For sportsgulve gælder typisk:

Gulvareal

Bøjlestørrelse

Luftfugtighedsinterval %

Fuge på montagetidspunkt

Etiketfarve/ Mærkning

< 500 m² 129,4 mm 35 - 65 ca. 0,4 mm Gul
2-huls
< 500 m² 129,6 mm 35 - 65 ca. 0,6 mm Sort
2 ½-huls 

Kontakt Junckers Tekniske Service for vejledning, hvis det forventede luftfugtighedsinterval ligger udenfor det ovenfor angivne interval.

keyboard_arrow_up picture_as_pdf