MASSIVT TRÆGULV
PROJEKTERINGSVEJLEDNING

Junckers Limsystem
Erhverv / Bolig

C 1.3.1

 

C 1.3.1

 


JUNCKERS LIMSYSTEM

C 1.0 Generel information
C 1.3 Limsystem information
C 1.3.1 Projekteringsvejledning
C 1.3.2 Lægningsvejledning 

Fig. 1

GENEREL BESKRIVELSE AF GULVSYSTEM

Til Junckers limsystem kan anvendes følgende gulvtyper:

 • 14 og 22 mm massive parketbrædder
 • 15 og 20,5 mm massive planker

Alle varianter fås med skibsfuge.

Gulvbrædderne limes til et plant og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.

Limsystemet kan anvendes i bolig- og erhvervsbyggeri.

Limsystemet er velegnet til gulvvarme. Se Kapitel E for yderligere oplysninger vedrørende gulvvarme.

Bemærk at informationen for gulvsystemet først er fyldestgørende, når C 1.0, C 1.3, C 1.3.1 og C 1.3.2 sammenholdes, se Fig. 1.


Fig. 2

GULVKOMPONENTER


1 - Parket eller plankegulv

 • 14 og 22 mm massivt parketgulv
 • 15 og 20,5 mm massive planker

Træsorter, sorteringer, dimensioner og overflade:

 • 22 x 129 mm parket: se B 2.0
 • 14 x 129 mm parket: se B 3.0
 • 20.5 x 140 mm plank: se B 5.0
 • 20.5 x 185 mm plank: se B 6.0
 • 15 x 129 mm plank: se B 7.0

2 - Lim og Fugtspærre

 • Junckers Parketlim
 • Junckers Flydende Fugtspærre

3 - Afstand til væg
1,5 mm pr. m på tværs af gulvfladen, og 1 mm pr. m på langs af gulvfladen i begge sider/ender, dog altid minimum 12 mm.

Gælder også til faste installationer, f.eks søjler og fastmonterede køkkenskabe.

Fig. 3


SYSTEMSPECIFIKATION

Limsystemet installeres som et fuldlimet gulv monteret på et tørt og selvbærende undergulv af beton, letbeton eller træbaserede materialer.

For information vedrørende krav til restporefugt i betonundergulve, se C 1.3.

Undergulvet skal have en planhed med ikke større afvigelse end 2 mm på et 1,5 meter retholt. Overfladen skal fremstå jævn og uden grater. Stedvise ujævnheder skal være afrettet.


LÆGNING AF GULVBRÆDDER

Gulvbrædderne lægges i et stadigt forløb og i et uregelmæssigt mønster. Bræddestød fordeles mest muligt over gulvfladen.

Det overskydende stykke fra senest lagte brædderække bruges som start i en af de efterfølgende brædderækker, så spildet minimeres.


DILATATIONSFUGER

For at minimere bevægelser i gulvet forårsaget af udsving i den relative luftfugtighed i byggeriet, kan det være nødvendigt ved større gulvarealer at indbygge dilatationsfuger.

Dette gælder specielt i erhvervsbyggeri og ved rumopdelinger.

Hvis der er dilatationsfuger i den underliggende konstruktion, skal disse føres op gennem trægulvet.

Der henvises til Junckers tekniske service for vejledning. 


SIKRING MOD RESTFUGT I UNDERGULVE AF BETON

Er undergulvet udført i beton skal Junckers Flydende Fugtspærre påføres som sikring mod restfugt, før gulvlægning påbegyndes.

For yderligere information, se C 1.3 og H 6.5.


LIM

Til limning af gulvet anvendes Junckers Parket Lim.

Limen påføres med en Limspartel, der efterlader en mængde lim på ca. 0,5-0,6 liter pr. m² afhængig af underlagets struktur og planhed.


10-BRÆTSMÅL

For i videst muligt omfang at undgå spænd eller fugedannelser i gulvet, forårsaget af svingninger i de klimatiske forhold i byggeriet, skal gulvet lægges efter et 10-brætsmål, 10-BM.

Dette angiver, hvor mange millimetre 10 brædder i bredden skal dække ved lægningen. 10-brætsmålet skal kontrolleres løbende, se Fig. 3.

10-brætsmålet vælges primært ud fra den forventede maksimale relative luftfugtighed, RF, i byggeriet over året. Gulvfladens størrelse samt dets placering, dvs. terrændæk eller etageadskillelse, kan endvidere have betydning for valg af 10-BM.

Fig. 4 viser 10-brætsmålet for 22 x 129 mm parketbrædder i forhold til den relative luftfugtighed.

Afstandsbrikker:
For at overholde det fastlagte 10-brætsmål, skal der anvendes afstandsbrikker ved gulvlægningen.

Tabel 1 anviser valg af afstandsbrikker i forhold til undergulvstype og en forventet maksimal RF på 65 % i bygningen, og viser 10-BM for brædder i en bredde på 129, 140 og 185 mm.

Max. RH Undergulv Afstandsbrik 10-brætsmål (mm)
129mm 140mm 185mm
65 %

Træbaseret undergulv
Etageadskillelse af beton

0.2 mm (grøn) 1292 1402 1852
Terrændæk og over kryberum 0.4 mm
(gul)
1294 1404 1854

Tabel 1

Skibsfuge:
Til gulve med skibsfuge anvendes altid et 10-brætsmål på 1298, 1408 og 1858 mm, for brædder i en bredde på hhv. 129, 140 og 185 mm.

Dette svarer til, at gummilisten under montagen sættes lidt i spænd.

Forbrug - Afstandsbrikker:
Afstandsbrikker placeres med en afstand på maksimalt 900 mm imellem alle brædderækker og minimum 3 meter bagud i læggeretningen.

Dette giver et forbrug på ca. 25 stk. pr. meter gulvlængde, regnet i bræddernes længderetning.


Fig. 4

Fig. 5


BÆREEVNE

Gulvsystemet har stor bæreevne, da alle brædder er fuldt understøttet.

I Tabel 2 ses hvorvidt stivhed og bæreevne er opfyldt i forhold til belastningsklasserne i DS/EN 1991-1-1, svarende til at bæreevnen er opfyldt samt at gulvet har en acceptabel stivhed.

Endvidere ses gulvsystemets stivhed ift. hjullasterne, se også C 1.0 - tabel 2.

Tabel 2 Belastningstyper

Belastningsklasser

Flade- og punktlast Hjullast
A+B
Bolig og kontorer
Godkendt Godkendt
C1 + C2 + C3 + D1:
Samlingslokaler og butikker
Godkendt Godkendt

For yderligere definition af belastningsklasser og -typer, se C 1.0 - Stivhed og bæreevne.


MATERIALEFORBRUG

Gulvbrædder:
Regn med ca. 2 % spild (jo mindre rum des større spild)

Junckers Parket Lim:
Ca. 0,6 liter pr. m² inkl. spild (ca. 16 m² pr. spand)

Junckers Flydende Fugtspærre:
Ca. 0,225 liter pr. m² (ca. 22 m² pr. dunk)

Junckers Limspartel J11 (099131): 1 stk.

Afstandsbrikker: 25 stk. pr. meter gulvlængde

keyboard_arrow_up picture_as_pdf