Ek Nordic

Europeisk ek (Quercus Robur L.) är ett av de större europeiska lövträslagen som karaktäriseras som hårt och tåligt och som samtidigt har en tydlig och intressant ådring. Nordisk ek har en ljus yta som ger golvet nordisk elegans och förhöjer träets vackra struktur.

  • 129 mm

  • 140 mm

  • 129 mm

  • 140 mm

  • 129 mm

  • 140 mm