EK

Europeisk ek (Quercus Robur L.) är ett av de större europeiska lövträslagen som karaktäriseras som hårt och tåligt och som samtidigt har en tydlig och intressant ådring. Det varma och tåliga träslaget har samma färg som moget vete och är extremt lämpligt till golv. Med tiden ger det naturliga åldrandet träet en gyllene glöd.

  • 129 mm

  • 129 mm

  • 129 mm