Bok Nordic

Bok (Fagus Sylvatica L.) är tillsammans med ask och ek en av Europas mest utbredda lövträarter, och har en spridning från Norge till Spanien. Träets styrka i kombination med en enhetlig struktur med gulvit till rödaktig splintved och rödbruna ådringar ger ett vittonat och klassiskt golv. Bok Nordic har en ljus finish som ger golvet elegans.

  • 129 mm

  • 129 mm

  • 129 mm